Sistema urinari

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sistema urinari by Mind Map: Sistema urinari

1. 2 ronyons

1.1. Parts

1.1.1. Càpsula renal

1.1.2. Calze menor i major

1.1.3. Hili renal

1.1.3.1. Entren i surten els vasos sanguinis i limfàtics, ùreters i nervis

1.1.4. Si renal

1.1.4.1. Ple de greix

1.1.5. Parènquima renal

1.1.5.1. Medul·la o piràmide renal

1.1.5.2. Cortesa renal

1.1.6. Papil·la renal

1.1.7. Arc cortical

1.1.8. Lòbul renal

1.1.9. Columnes de Bertin

1.1.10. Raig medul·lar

1.1.11. Arteria i vena renals

1.1.12. Pelvis renal

1.2. La unitat bàsica és la Nefrona

1.3. Tenen secrecions

1.3.1. Endocrines

1.3.1.1. Eritropoetina

1.3.1.2. Renina

1.3.1.3. Prostaglandines

1.3.2. Exocrines

1.3.2.1. Orina

1.4. Transforma un precursor de vitamina D en D activada

2. Funcions

2.1. Regular la pressió arterial

2.2. Estimular eritropoesi

2.3. Producció d'orina

2.4. Eliminar rebuig i toxines

2.4.1. Substàncies del metabolisme dels medicaments.

2.4.2. Urea

2.4.3. Creatina quinasa

2.4.4. Àcid úric

2.5. Filtrar sang

2.5.1. En els glomèruls renal

2.6. Regular equilibri hidroelectrolitic

2.7. Regular l'equilibri àcid-base

3. Sistema de vies excretores

3.1. Urèters

3.2. Bufeta

3.2.1. Amb capacitat de 250-350ml

3.3. Uretra

3.3.1. Més llarga en els homes

3.4. Funció: conduir l'orina a l'exterior

4. Acaba creant