Crypto Ecosystem

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Crypto Ecosystem by Mind Map: Crypto Ecosystem

1. Stablecoin

1.1. Tài sản kỹ thuật số được thiết kế để bắt chước giá trị của các loại tiền pháp định như USD hoặc EUR

2. Infrastructure

2.1. Cơ sở hạ tầng tạo nên dự án là gì?

3. DEX

3.1. Stablecoin giữ giá

3.1.1. Sàn DEX cho phép việc giao dịch mua bán được diễn ra ngang hàng ngay trên mạng lưới Blockchain mà không cần thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào.

4. Launchpad

4.1. Bệ phóng token cho các dự án Blockchain

5. Yield Aggregator

5.1. Nơi tổng hợp thanh khoản, tính toán khúc swap nào là ngắn, ít tốn fee nhất

6. Lending & Borrowing

6.1. Ngân hàng cho vay và gửi tiền với lãi suất nhất định trong DeFi

7. Derivative Trading

7.1. Giao dịch phái sinh - Futures

8. Oracle

8.1. Mang thông tin thế giới thực vào thế giới ảo và ngược lại

9. Wallet

9.1. Ví lưu trữ coin

10. NFT

11. Twitter of Founder

11.1. Ông này follow ai? Tiềm năng thế nào?

11.1.1. Có liên quan đến những mảnh ghép còn thiếu hay ko?

12. Twitter of Co-founder

12.1. Ông này follow ai? Tiềm năng thế nào?

12.1.1. Có liên quan đến những mảnh ghép còn thiếu hay ko?

13. Twitter of Project

13.1. Ông này follow ai? Tiềm năng thế nào?

13.1.1. Có liên quan đến những mảnh ghép còn thiếu hay ko?

14. Twitter of KOLs

14.1. Ông này follow ai? Tiềm năng thế nào? Nói tốt về dự án ra sao? Bằng chứng?

14.1.1. Có liên quan đến những mảnh ghép còn thiếu hay ko?

15. Note: Đối với dự án thuần VN, thì chỉ cần những thông số liên quan đến cộng đồng

16. Còn dự án với nước ngoài thì phải trở thành đối tác chiến lược, provide những thử người ta thiếu

17. Research để có cơ hội đi những vòng Private Sale, Seed Round

18. Tool làm Twitter:

18.1. 1/ Biết ai follow ai, làm cái gì? Cụ thể thế nào: Track Twitter Follows and Faves / Likes Automatically - Daily 140

18.2. 2/ Check xem 1 người có follow ai đó ko? Ví dụ naval có follow polygon ko? DoesFollow - Find Out Who Follows Whom on Twitter

18.3. 3/ Thống kê các post trên twiiter, free nhưng muốn dùng preimum thì phải nâng cấp: Twitonomy: Twitter #analytics and much more...

18.4. 4. Twitter Analytics for Tweets, Timelines & Twitter Maps | Social Bearing

19. Solana

20. Ethereum

21. Binance Smart Chain (BSC)

21.1. Kai

21.2. Tintin

21.3. Lee

22. Near

23. Polkadot

24. Terra (LUNA)

25. Avalance (AVAX)

25.1. Raymond

25.2. Hà Kim

25.3. A Giáp

26. Polygon MATIC

26.1. Trump

26.2. Mike

27. Cosmos (ATOM)

28. Arbitrum

29. Optimism

30. Celo

30.1. Tường

30.2. Lộc

30.3. Linh

31. A Cử

31.1. Mobius Finance MOBI

32. A Giáp

32.1. Holdex Finance

33. A Kai

33.1. Saber Finance

33.1.1. Deadline: 8h tối

34. Tintin

34.1. FTT - Coin Sàn FTX

35. Linh

35.1. SLP của Axie

36. A Sỹ

36.1. Sandbox SAND

37. A Tường

37.1. 1Inch Finance