Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÂY TIẾN by Mind Map: TÂY TIẾN

1. Tác giả

1.1. Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, quê ở Phượng Trì, Đan Phượng, Hà Nội.

1.2. Anh ấy là một nghệ sĩ đa tài, một thanh niên trí thức Hà Nội rất nhiều tài năng: làm thơ, viết văn, soạn nhạc & vẽ tranh - một hồn thơ phóng đại, hồn hậu, yêu nước, tài hoa, lãng mạn & tham gia đoàn quân Tây Tiến.

1.3. - Phong cách sáng tác: lãng mạn và hào hoa

1.4. - Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2001. ✓TP tiêu biểu: Mây đầu ô, Rừng về tập, Đường lên Châu Thuận…

2. Tác phẩm

2.1. Trích tác phẩm “Mây đầu ô”.

2.2. Viết vào năm 1948 tại Phù Lưu Chanh (Hà Tây), khi ông chuyển sang đơn vị khác và nhớ về đơn vị cũ là đoàn quân Tây Tiến.

2.3. Nội dung chính: Bài thơ được sáng tác dựa trên nỗi nhớ, hồi ức, kỉ niệm của Quang Dũng về đơn vị cũ. Thế nên toàn bài thơ là một nỗi nhớ cồn cào, tha thiết về đồng đội, thiên nhiên và con người vùng Tây Bắc.

3. Bố cục

3.1. Đoạn 1: kỉ niệm về những cuộc hành quân của đoàn quân Tây Tiến trên nền thiên nhiên hùng vĩ,