Vinhomes Star City Thanh Hóa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vinhomes Star City Thanh Hóa by Mind Map: Vinhomes Star City Thanh Hóa

1. Hoa hồng

2. Phong lan

3. Nguyệt quế

4. Hướng dương

4.1. Đơn lập

4.2. Song lập (8.1-9.5 tỷ) 88m sàn

4.2.1. 162m2 (8.1-9.5 tỷ)

4.2.1.1. View bể bơi

4.2.1.1.1. Đợt 1: 8.9 tỷ

4.2.1.1.2. Đợt 2: 9.5 tỷ

4.2.1.2. View đường

4.2.1.2.1. Đợt 1: 8.1 tỷ

4.2.1.2.2. Đợt 2: 8.7 tỷ

4.2.2. 180m2 (9-10.7 tỷ)

4.2.2.1. View có sông

4.2.2.1.1. Đợt 1: 8.7 tỷ

4.2.2.1.2. Đợt 2: 10.7 tỷ

4.2.2.2. View đường

4.2.2.2.1. Đợt 1:

4.2.2.2.2. Đợt 2: 8.7 tỷ

5. Mẫu đơn