phương pháp học tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
phương pháp học tập by Mind Map: phương pháp học tập

1. Visual (phương pháp học thông qua hình ảnh)

1.1. đặc trưng (học hỏi qua thị giác)

1.1.1. Hình ảnh-ngôn ngữ

1.1.1.1. thích học qua ngôn ngữ viết như đọc và viết

1.1.1.2. họ dễ dàng nhớ những gì đã viết ra

1.1.1.3. nếu không đọc lại, họ cũng không có khó khăn gì trong việc nhớ lại

1.1.2. Hình ảnh-chữ viết

1.1.2.1. có khả năng truyền đạt thông tin dưới dạng tranh minh họa, biểu đồ và các loại hình ảnh

1.1.2.2. dễ dàng hình dung,minh họa ra vấn đề nhờ trí tưởng tượng

1.1.2.3. thích tiếp cận kiến thức qua cái nhìn tổng thể và có hình ảnh

1.1.2.4. họ sẽ chắc lọc những ý tưởng phức tạp thành sơ đồ

1.2. cách thức tăng khả năng tiếp thu kiến thức

1.2.1. '' sơ đồ hóa'' trên giấy

1.2.2. ghi chú trong khi nghe giảng, đọc sách

1.2.3. hình ảnh hóa thông tin

1.2.4. thêm hình ảnh minh họa cho các bài

1.2.5. sử dụng nhiều màu bút và font chữ khác nhau

1.2.6. cố gắng tưởng tượng ra vấn đề liên quan đến chủ đề đang thảo luận

2. Auditory (phương pháp học thông qua âm thanh)

2.1. đặc trưng (học hỏi qua thính giác)

2.1.1. thường thích truyền tải kiến thức nói và nghe

2.1.2. thoải mái mới việc được hướng dẫn bằng lời

2.1.3. rất nhạy cảm, dễ bị phân tâm bởi âm thanh

2.2. cách thức tăng khả năng tiếp thu kiến thức

2.2.1. mở nhạc không lời khi muốn cô lập với tiếng ồn bên ngoài

2.2.2. tham gia nhóm, trao đổi thảo luận thường xuyên để có thêm nhiều thông tin

2.2.3. ngoài ghi chép lại còn nên ghi âm lại bài giảng

2.2.4. đọc to và ôn bài lại cùng người khác để kiến thức có thể lập lại và thính giác sẽ truyền lên bộ nhớ

3. Kinesthetic (phương pháp học thông qua vận động)

3.1. đặc trưng

3.1.1. người thích thử nghiệm cái mới mà không cần hướng dẫn

3.1.2. dễ mất tập trung khi có ít hoặc không có kích thích bên ngoài

3.1.3. người ghét lý thuyết

3.1.4. cảm giác tư duy tốt hơn khi hoạt động thân thể

3.1.5. bất giác rung đùi hay chạm vào bất cứ thứ gì khi đang tập trung

3.2. cách thức tăng khả năng tiếp thu kiến thức

3.2.1. chuyển thông tin từ dạng văn bảng sang phương tiện khác như đánh máy

3.2.2. thỉnh thoảng nghỉ ngơi bằng các bài tập kéo giãn như vươn vai, hít thở...

3.2.3. sử dụng các động tác di chuyển lúc học

3.2.4. đánh dấu nhiều màu những từ khóa quan trọng