การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ by Mind Map: การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

1. การเจริญเติบโต

1.1. การเจริญเติบโตของสัตว์

1.1.1. 1.ควีเวจ (cleavage) ไซโกตแบ่งเซลล์แบบ Mitosis

1.1.2. 2.บลาสทูเลชัน (blastulation) เซลล์จัดเรียงตัวใหม่โดยแยกจากกันไปเรียงตัวบริเวณผิวรอบนอก

1.1.3. 3.แกสทรูเลชัน (gastrulation)

1.1.3.1. เอ็กโทเดิร์ม (ectoderm) เนื้อเยื่อชั้นนอก

1.1.3.2. เมโซเดร์ม (mesoderm) เนื้อเยื่อชั้นกลาง

1.1.3.3. เอนโดเดิร์ม (endodrem) เนื้อเยื่อชั้นใน

1.1.4. 4.ออร์แกโนเจเนซิส (organogenesis) เนื้อเยื่อทั้ง 3 ชั้น พัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆ

1.2. กระบวนการการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต

1.2.1. 1.การแบ่งเซลล๋

1.2.2. 2.การเพิ่มขนาดเซลล์หรือการเติบโต

1.2.3. 3.การเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์

1.2.4. 4.การพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอวัยวะ

1.3. การเจริญเติบโตของมนุษย์

1.3.1. 7 วัน เอ็มบริโอระยะบลาสทูลาฝังตัวที่ผนังมดลูก

1.3.2. 2 สัปดาห์ เอ็มบริโอเข้าสู่ระยะแกสทรูเลชัน เกิดเนื้อเยื่อ 3 ชั้น

1.3.3. 3 สัปดาห์ ปรากฏร่องรอยอวัยวะ

1.3.4. 8 สัปดาห์ มีอวัยวะเจริญครบ

1.3.5. 3 เดือน แยกเพศได้

1.3.6. 6 เดือน ผิวหนังบางใส ลืมตา-หลับตาได้

1.3.7. 9 เดือน คลอดเป็นทารก

2. การสืบพันธุ์

2.1. การสืบพันธุ์ของสัตว์

2.1.1. อาศัยเพศ

2.1.1.1. การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกันหรือกระเทย

2.1.1.1.1. พลานาเรีย

2.1.1.1.2. ไส้เดือนดิน

2.1.1.1.3. ไฮดรา

2.1.1.2. การสืบพันธุ์ของสัตว์ที่มีเพศผู้และเพศเมียแยกกัน

2.1.1.2.1. ปลา

2.1.1.2.2. แมลง

2.1.2. ไม่อาศัยเพศ

2.1.2.1. การงอกใหม่

2.1.2.1.1. พลานาเรีย

2.1.2.1.2. ไส้เดือนดิน

2.1.2.1.3. ดาวทะเล

2.1.2.2. การแตกหน่อ

2.1.2.2.1. ไฮดรา

2.1.2.2.2. หนอนตัวแบน

2.1.2.2.3. ฟองน้ำ

2.1.2.3. การหักเป็นท่อน

2.1.2.3.1. หนอนตัวแบน

2.1.2.3.2. สาหร่ายทะเล

2.1.2.3.3. สาหร่ายไฟ

2.1.2.4. พาร์ทีโนเจเนซิส

2.1.2.4.1. ผึ้ง

2.1.2.4.2. มด

2.1.2.4.3. ต่อ

2.1.2.4.4. แตน

2.2. การสืบพันธุ์ของมนุษย์

2.2.1. ระบบสืบพันธุ์เพศชาย

2.2.1.1. ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ

2.2.1.2. ต่อมคาวเปอร์

2.2.1.3. หลอดนำสเปิร์ม

2.2.1.4. ต่อมลูกหมาก

2.2.1.5. องคชาต

2.2.1.6. ถุงอัณฑะ

2.2.1.7. หลอดเก็บสเปิร์ม

2.2.1.8. อัณฑะ

2.2.2. ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

2.2.2.1. ท่อนำไข่

2.2.2.2. รังไข่

2.2.2.3. ช่องคลอด

2.2.2.4. มดลูก

2.2.3. การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์

2.2.3.1. สเปิร์มเข้าสู่ช่องคอดเพศหญิงในช่วงตกไข่ สเปิร์มจะเคลื่อนที่ไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ สเปิร์มรวมกับเซลล์ไข่เกิดเป็นไซโกต และแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนและพัฒนา เป็นเอ็มบริโอเข้าฝังตัวที่ผนังมดลูก