Hệ thống trồng nấm rơm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hệ thống trồng nấm rơm by Mind Map: Hệ thống trồng nấm rơm

1. Nhà nấm

1.1. Độ bền vững thấp

1.1.1. làm bằng tre, rơm và ni-lông

1.1.2. thường xuyên bị mối ăn mòn

1.2. Vào mùa bão lũ, mùa đông lạnh, không đáp ứng môi trường sinh trưởng, phát triển nấm tốt

1.2.1. Nhà nấm không kín gió

1.2.2. Độ cao của các sào nấm so với mặt đất thấp.

1.2.3. Nền nhà làm bằng đất cát, dễ rửa trôi vào mùa lũ, lạnh ẩm vào mùa đông.

1.3. Chiếm diện tích, không gian lớn

2. Môi trường, cảnh quan

2.1. Ô nhiễm môi trường nước , ao hồ

2.1.1. do chưa xử lý nước thải rơm.

2.1.2. vào mùa lũ bị ngập úng

2.2. Làm mất vẻ đẹp cảnh quan làng quê

3. Thị trường

3.1. Các tư thương ép giá bán sản phẩm

4. Quy trình

4.1. Tốn nhiều điện, nước ở khâu tưới rơm

4.2. Tốn nhiều thời gian

4.3. Khả năng kiểm soát, điều khiển môi trường sinh trưởng nấm thấp

5. Nguyên vật liệu

5.1. chưa chủ động về nguồn giống meo.

5.1.1. do điều kiện thời tiết, khí hậu không thích hợp

5.2. dụng cụ còn thô sơ,

6. Người nông dân

6.1. sử dụng sức lao động tay chân nhiều

6.1.1. do dụng cụ thô sơ

6.1.2. Làm ảnh hưởng đến sức khỏe người nông dân.

6.2. tiếp nhận kiến thức về kĩ thuật trồng nấm còn hạn chế.