Truyện Kiều

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Truyện Kiều by Mind Map: Truyện Kiều

1. Kiều nương nhờ cửa phật. Sư giác duyên lại vô tình gửi nàng cho Bạc Bà, cũng là một kẻ buôn người. Kiều vào chốn Thanh Lâu lần hai.

2. Phần 1: Gặp gỡ và đính ước

2.1. Giới thiệu gia cảnh nhà Kiều

2.2. Cuộc gặp gỡ với Kim Trọng và mối tình

3. Phần II: Gia biến và lưu lạc

3.1. Gia điều nhà Kiều bị, mắc oan. Kiều phải bán mình chuộc cha.

3.2. Thuý Kiều bị Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh lừa gạt bán vào lầu xanh

3.3. Kiều được Thúc Sinh cứu vớt

3.4. Kiều bị vợ cả Thúc Sinh ghen tuông, đày đoạ

3.5. Gặp Từ Hải. Nên chuyện vợ chồng. Từ Hải giúp Kiều báo ân báo oán.

3.6. Từ Hải bị mắc mưu của quan tổng đốc Hồ Tôn Hiến, chết. Kiều bị bắt phải hầu đàn, hầu rượu cho Hồ Tôn Hiến. Rồi còn bị bắt ép gả viên thổ quan. Đau đớn, tủi nhục, Kiều nhảy sông tự tử

3.7. Một lần nữa được sư Giác Duyên cứu.

4. Phần III: Đoàn tụ

4.1. Sau khi chịu tang chứ xong, Kim Trọng trở lại tìm Kiều

4.2. Hay tin chuyện nhà Kiều, chàng đau đớn vô cùng.

4.3. Kết duyên với Thuý Vân nhưng vẫn không nguôi nhớ về Kiều.

4.4. Chàng quyết công lặn lội tìm Kiều. Tìm được.

4.5. Chiều ý mọi người, Thuý Kiều nối duyên với Kim Trọng