Bài 4 : Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 4 : Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo by Mind Map: Bài 4 : Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

1. I. Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân sự

1.1. 1. Hệ thống nhà trường quân đội

1.1.1. a. Các Học viện Quân y, Hậu cần, Chính trị, Hải quân, Lục quân, Biên phòng, Quốc phòng, Kĩ thuật quân sự, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân

1.1.2. b. Các trường Sĩ quan, trường Đại học, Cao đẳng Trường Sĩ quan : Pháo binh, Công binh, Thông tin, Đặc công, Phòng hoá, Không quân, Tăng - Thiết giáp Trường Đại học : Trần Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Lục quân 1), Nguyễn Huệ (Trường Sĩ quan Lục quân 2), Chính trị (Trường Sĩ quan Chính trị), Văn hoá - Nghệ thuật quân đội, Trần Đại Nghĩa (Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự

1.1.3. c. Hệ thống các trường quân sự khác : Quân khu, quân đoàn, tỉnh, thành phố, các trường trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề

1.2. 2. Tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội

1.2.1. a. Đối tượng tuyển sinh Quân nhân tại ngũ. Công nhân viên chức quốc phòng. Nam thanh niên ngoài quân đội. Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân.

1.2.2. b. Tiêu chuẩn tuyển sinh Tự nguyện đăng ký dự thi. Có lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng. Tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông đủ điểm qui định vào trư­ờng dự thi. Sức khỏe theo qui định.

1.2.3. c. Tổ chức tuyển sinh quân sự

1.2.3.1. Ph­ương thức tiến hành tuyển sinh quân sự: Hàng năm, công bố trên ph­ương tiện thông tin đại chúng Tất cả các thí sinh phải qua sơ tuyển

1.2.3.2. Môn thi, nội dung và hình thức: Thông tin trong cuốn: “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng” hàng năm.

1.2.3.3. Các mốc thời gian: Theo qui định chung của Nhà nước.

1.2.3.4. Chính sách ưu tiên: Theo qui định chung của Nhà n­ước

1.2.3.5. Dự bị đại học: Đối với một số đối tượng được hưởng chính sách.

1.3. 1. Hệ thống nhà trường Công an

1.3.1. Các học viện: Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Học viện tình báo Các trường đại học: Đại học An ninh, Đại học Cảnh sát, Đại học phòng cháy – chữa cháy. Các trường khác: Trung cấp An ninh I và II; Trung cấp Cảnh sát I, II và III; Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an; Trung cấp cảnh sát vũ trang; Bồi d­ưỡng nghiệp vụ hậu cần Công an; Trường Văn hóa I, II, III. Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi duỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi d­ưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

2. II. Nhà trường, công an và tuyển sinh đào tạo

2.1. 2. Tuyển sinh và đào tạo đại học trong các trường công an nhân dân

2.1.1. a. Mục tiêu, nguyên tắc: Đúng qui trình, đối tượng, chỉ tiêu, tiêu chuẩn. Quy chế dân chủ. Nguyên tắc: Bộ tr­ưởng Bộ Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể.

2.1.2. b. Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn: Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, g­ương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt Sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong công an. Có qui định cụ thể đối t­ượng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực l­ượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể.

2.1.2.1. L­ưu ý: Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển. Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi Học sinh có cha hoặc mẹ là ng­ười dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi. Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định. Thí sinh không trúng tuyển đ­ược tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự.

2.1.3. c. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân: Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các tr­ường dân sự có đủ tiêu chuẩn vào Công an. Công dân là ng­ười dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi… Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài công an. Bộ Công an có qui định cụ thể về thủ tục.

2.1.4. d) Tuyển chọn đào tạo công dân ở miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vào công an nhân dân

2.1.5. e) Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ Công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an nhân dân