Get Started. It's Free
or sign up with your email address
3/10 by Mind Map: 3/10

1. Danh sách công việc cần làm

1.1. Hoạch định chi phí, giá thành sản xuất, giá bán => lợi nhuận ròng

1.1.1. lợi nhuận ròng=> dự trù chi phí tối đa cho 1 sp => lương nhân viên và KPI

1.2. Phân công công việc

2. Truyền thông, MKT

2.1. 4P

2.1.1. Bán cho ai?

2.1.2. bán ở đâu

2.1.3. Xúc tiến ntn?

2.1.4. basnn giá bn?

2.2. Xúc tiến bán hàng

2.2.1. Tại sao khách hàng lại muốn mua hàng của mình?

2.2.1.1. lợi thế, ưu điểm

2.2.1.1.1. thiết kế

2.2.1.2. nổi tiếng

2.2.1.3. giá

2.2.1.3.1. bán giá thấp hơn đối thủ để tạo lợi thế về giá

2.2.1.4. đánh giá, review

2.2.1.4.1. bài viết, trang có nhiều like, cmt, đánh giá, feedbak tốt => seeding

2.2.2. Trên phương tiện nào?

2.2.2.1. facebook, ins, twitter, pinerest

2.2.2.1.1. đăng bài gì? bài đăng thông tin sp, bài tạo thương hiệu, bài tăng độ uy tín,

2.2.2.1.2. Quảng cáo, pr

2.2.3. Tăng uy tín và và mức độ cạnh tranh

3. Quy trình làm việc

3.1. bán sp

3.1.1. QC

3.1.1.1. Fanpage, web

3.1.1.1.1. thiết kế

3.1.1.1.2. bài viết, like, seeding, đăng sản phẩm

3.1.1.1.3. Quản trị web, đăng sản phẩm, setup khuyến mại, up sale

3.1.1.2. nghiên cứu các xét qc, lập tk trên fb, pin

4. thuê nhân viên

4.1. tại sao phải thuê nhân viên

4.1.1. lập vào những thiếu sót, những công việc mình không chuyên hoặc k có kinh nghiệm

4.1.2. có quá nhiều công việc cần làm

4.1.3. mở rộng quy mô

4.1.4. xây dựng một hệ thống làm việc

4.1.5. lười

4.2. khi nào cần thuê nhân viên

4.2.1. giai đoạn đầu

4.2.1.1. 0

4.2.2. khi có đơn ổn đinh từ 10-20 đơn/ngày

4.3. cần những nv nào để tạo lên 1 team tự vận hành

4.3.1. 1 idea

4.3.2. 1 thiết kế

4.3.3. 1 qc