Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Berit og Birgitte by Mind Map: Berit og Birgitte

1. Læring

1.1. Kognitiv tænkning

1.2. behaviorisme

1.3. Konstruktivisme

1.4. Social konstruktivisme

1.5. Piaget

1.6. Vygotsky

1.7. Illleris

1.7.1. Læringstrekanten

1.8. Vurdering

1.9. Analyse

2. Viden og undervisning

2.1. Taksonomier

2.1.1. Bigg

2.1.2. Bloom

2.1.3. Qvortrup

2.2. God undervisning

2.2.1. Fibæk

2.3. Kirsten Krogh Jespersen

2.3.1. Begrebsafklaring

2.3.1.1. Læring

2.3.1.2. Undervisning

2.3.1.3. Læremidler

3. Nyt punkt