Peraturan bilik sains

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peraturan bilik sains by Mind Map: Peraturan bilik sains

1. Masuk dengan kebenaran guru

2. Jalankan aktiviti mengikut kebenaran yang

3. Laporlan kepada guru jika mempunyai kemalangan, kecederaan atau kerosakan

4. Buang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan

5. Susun kerusi dan kemas bilik sains sebelum keluar

6. Tidak bergurau dan berlari dalam bilik sains

7. Tidak boleh makan dan minum

8. Tidak membawa peralatan sains keluar tanpa kebenaran guru