CHƯƠNG I : KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM : 5 CÂU HỎI ÔN TẬP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG I : KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM : 5 CÂU HỎI ÔN TẬP by Mind Map: CHƯƠNG I : KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM : 5 CÂU HỎI ÔN TẬP

1. 1. Nhóm và làm việc nhóm

1.1. 1.1 Nhóm ?

1.1.1. Nhóm là một số người có các kỹ năng hỗ trợ nhau , họ cam kết thực hiện một mục đích , mục tiêu hoạt động chung để giải quyết vấn đề mà họ cùng chịu trách nhiệm ( Katzenbach & Smith)

1.2. 1.2 Làm việc nhóm?

1.2.1. Là khả năng làm việc cùng nhau nhằm hướng tới 1 tầm nhìn chung

1.2.2. Ưu điểm

1.2.2.1. Hiệu quả mang lại cao hơn

1.2.2.2. Cải thiện kỹ năng giao tiếp giữa các thành viên

1.2.2.3. CÓ được những quyết định đúng đắn

1.2.2.4. Rèn luyện tính kỷ luật tốt hơn

1.2.2.5. Chung sức tạo nên 1 sức mạng bất khả chiến bại

1.2.3. Nhược điểm

1.2.3.1. Dễ gây ra mâu thuẫn , xung đột lẫn nhau do bất đồng quan điểm

1.3. 1.3 Nguyên nhân dẫn đến hoạt động làm việc nhóm có hiệu quả thấp ?

1.3.1. Năng lực của các thành viên

1.3.2. Sự hợp tác của các thành viên

1.3.3. Mục tiêu và các quy chế nhóm

1.3.4. Bối cảnh làm việc

1.3.5. Quy mô nhóm

1.3.6. Đánh giá của tổ chức

1.3.7. Ví dụ : TRong bóng đá , tinh thần đồng đội và sự ăn ý là trên hết , nếu 1 người kh ăn nhập với các đồng đội còn lại trên sân sẽ để cho đội bạn nắm ưu thế và dành chiến thắng.

2. 2.Các cá nhân tham gia làm việc nhóm vì lí do gì ?

2.1. An toàn

2.2. Hội nhập

2.3. Sức mạnh

2.4. Làm việc nhóm đảm bảo những yêu cầu gì ?

2.4.1. Mục tiêu chung

2.4.2. Giao tiếp hiệu quả

2.4.3. QUản trị thống nhất

2.4.4. Phân công hiệu quả

2.4.5. TRách nhiệm rõ ràng

2.4.6. QUản lí xung đột

2.4.7. Tin tưởng

2.4.8. Tôn trọng

2.4.9. Gắn kết

2.4.10. Gương mẫu

2.4.11. Cải tiến liên tục

2.5. Tại sao làm việc nhóm quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0 ?

2.5.1. Xây dựng các mối quan hệ

2.5.2. Xây dựng sự hợp nhất

2.5.3. Làm giảm căng thẳng mệt mỏi

2.5.4. Hạn chế sai sót

2.5.5. Cải thiện sự tập trung

2.5.6. Cung cấp tốt hơn những ý tưởng

3. 3. Các hình thức làm việc nhóm

3.1. 3.1 Phân loại theo hình thức tổ chức

3.1.1. Nhóm chính thức ( Nhóm kết cấu )

3.1.1.1. Nhóm chỉ huy được xác định theo sơ đồ tổ chức , bao gồm : - 1 nhà quản lí - 1 số nhân viên dưới quyền.

3.1.1.2. Nhóm nhiệm vụ, gồm : - Nhóm thường trực - Nhóm đột xuất

3.1.2. NHóm không chính thưc ( Nhóm phi kết cấu )

3.1.2.1. Nhóm lợi ích : Là nhóm mà các thành viên liên kết với nhau để đạt được 1 mục tiêu cụ thể mà mỗi người trong số họ quan tâm.

3.1.2.2. Nhóm bạn bè : Được hình thành khi các cá nhân có những đặc điểm chung , bất kể họ có làm việc cùng nhau hay không

3.2. 3.2 Phân loại theo hình thức làm việc

3.2.1. NHóm chức năng

3.2.2. Nhóm liên chức năng

3.2.3. Nhóm giải quyết vấn đề

3.2.4. NHóm làm việc tự chủ

3.2.5. NHóm trực tuyến ( NHóm ảo )

3.3. 3.3 Ưu và nhược điểm

3.3.1. Ưu điểm : - Hiệu quả mang lại cao hơn - Tính kỷ luật tốt hơn - Hạn chế sai sót

3.3.2. Nhược điểm : - Dễ gây xung đột , mất đoàn kết

3.4. 3.4 THeo tôi , nhóm tôi thuộc hình thức " nhóm nhiệm vụ " , cụ thể hơn là " nhóm thường trực ".

3.4.1. Bởi vì nhóm tôi được tạo ra để hoàn thành công việc mà giảng viên chỉ định , trong nhóm không quá chú trọng đến các thứ bậc trong các mối quan hệ, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề định kỳ trong một lĩnh vực đã được xác định

4. 4 . TRong hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học , hình thức làm việc nhóm nào là hiệu quả nhất ? Vì sao ? Cho ví dụ

4.1. 4.1 Theo em làm việc theo "nhóm lợi ích" là hiệu quả nhất đối với việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên

4.2. 4.2 Bởi vì nhóm này mặc dù thuộc " nhóm không chính thức" nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi và kết quả

4.2.1. Họ thực hiện 1 chức năng quan trọng là thỏa mãn nhu cầu xã hội của các thành viên : họ có thể chơi thể thao cùng nhau, cùng nhau ăn trưa , cùng nhau đi làm

4.2.2. Là nhóm mà các thành viên liên kết với nhau để đạt được mục tiêu mà mỗi người trong số họ quan tâm

4.3. 4.3 Ví dụ : Câu lạc bộ " An toàn thông tin" thuộc khoa " Công nghệ thông tin" của trường IUH

4.3.1. Trong quá trình hoạt động cùng nhau , họ thường tổ chức đi mọi nơi để tạo cảm giác thoải mái, thư giãn khi viết code, bảo mật code ,... Và họ đều có chung một mục tiêu là cuộc thi CTF , cuộc thi lớn ở Việt Nam nói riêng và trên toàn Thế Giới nói chung , họ lập ra câu lạc bộ này với mong muốn đem lại vinh quang cho bản thân và nước nhà .

5. 5. Kỹ năng là gì ?. Để rèn luyện được 1 kỹ năng anh/ chị thực hành theo các bước nào ? CHo ví dụ minh họa

5.1. 5.1 Kỹ năng ? - Là khả năng thực hiện đúng hành động , hoạt động phù hợp với những mục tiêu và điều kiện cụ thể tiến hành hoạt động ấy cho dù đó là hành động cụ thể hay hành động trí tuệ (Trích : Từ điển Giáo dục học)

5.2. 5.2 Để rèn luyện được 1 kỹ năng , tôi thực hành theo các bước :

5.2.1. Learn( Làm quen )

5.2.2. Apply( Áp dụng )

5.2.3. Master( Mài sắc )

5.2.4. Share( Sẻ chia )

5.3. 5.3 Trong môn học " Kỹ năng làm việc nhóm " của lớp DHTH17ITT. tôi được chỉ định vào nhóm 3 , sau khi được nhóm trưởng phân công và với những mục tiêu cụ thể , tôi đã áp dụng và mở rộng vấn đề , sau đó là chuẩn hóa các vấn đề lại với nhau và sẻ chia với các bạn cùng nhóm để nhóm đạt kết quả perfectest.