Akademik Dürüstlük

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akademik Dürüstlük by Mind Map: Akademik Dürüstlük

1. Kaynakça

2. Kopya Çekmemek

3. MLA Formatı

4. Dürüstlük

5. Emek hırsızlığı yapmamak

6. Akademik dürüstülüğü sorumluluk edinmek.

7. Emeğe saygı

8. İntihal

9. Telif hakkı

10. Akademik dürüstlüğe saygı duymak

11. Bunu Sorumluluğum olarak kabul etmek