Akademik Dürüstlük

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akademik Dürüstlük by Mind Map: Akademik Dürüstlük

1. Kaynakça

2. MLA formatı

3. Kopya çekmemek

4. Başkalarının başarılarıyla övünmemek

5. Fikir hırsızlığı yapmamak

6. Telif Hakkı

7. Dürüst olmak

8. Emeğe saygı