akademik dürüstlük

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
akademik dürüstlük by Mind Map: akademik dürüstlük

1. bilgi

1.1. üreten

1.2. tüketen

2. telif hakkı

2.1. müzik, youtube 3dk

2.2. kitap, dergi %10

2.3. film, eser 250 kelime