Аутистичен спектър за развитие

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Аутистичен спектър за развитие by Mind Map: Аутистичен спектър за  развитие

1. "Триадата на Wing"

1.1. Качествени нарушения на социалното взаимодействие

1.2. Качествени нарушения на вербалната и невербална комуникация и въображението

1.3. Съществено ограничение в спектъра на дейности и интереси

2. Исторически преглед

2.1. Eugen Bleuler

2.2. Leo Kanner

2.3. Hans Asperger

2.4. Bruno Bettelheim

2.5. Larna Wing

2.6. Gary B. Mesibov

2.7. Eric Schopler

3. канер-синдром

4. синдром на Аспергер

5. синдром на Рет

6. атипичен аутизъм

7. савант-синдром

8. Индивидуални потребности

8.1. емоционално развитие

8.1.1. Тревожност, безпокойство, индиферентност

8.1.2. Затваряне в себе си, колебания в настроението

8.1.3. Еуфории с монотонни двигателни стимули

8.1.4. Загуба на апетит, нарушения на съня

8.1.5. Автоагресии, тикове

8.1.6. Съпротива към рутинни действия – къпане, събличане

8.1.7. Страх от животни, битови шумове, предмети с определен цвят и форма

8.1.8. Привързаност към определен кръг храни

8.1.9. Нарушено чувство за самосъхранение

8.1.10. Спонтанна автоагресия

8.2. социално развитие

8.2.1. Отсъствие на фиксация на погледа – неподвижен, застинал, уплашен

8.2.2. Слаба реакция на светлина, звук, лица

8.2.3. недиференцирана усмивка

8.2.4. Задръжки в разпознаване на родителите

8.2.5. Липса на реакция при оттегляне на близки

8.2.6. Слаба привързаност/симбиотична към майката

8.2.7. Нежелание за общуване; съпротива

8.2.8. Свръхчувствителност при докосване, погалване

8.2.9. Трудности при имитация

8.2.10. Трудности при овладяване на навици за самообслужване

8.3. познавателно развитие

8.3.1. Игра: Игнориране на играчки, задръжка на стадийманипулативна игра само с една играчка;

8.3.2. Манипулации с неигрови предмети, предизвикващи сензорен ефект (зрителен, звуков, тактилен,обонятелен, перцептивен)

8.3.3. Стереотипност на манипулациите - щракане с пръсти, движейки ги пред очите

8.3.4. Групиране на играчки и битови предмети по цвят, форма и големина

8.3.5. Възприятие: Затруднение при разбирането на прости инструкции

8.3.6. Внимание: слаба концентрация, лесна уморяемост; свръхконцентрация върху определени предмети

8.3.7. свръхконцентрация върху определени предмети;

8.4. комуникативни умения

8.4.1. Не реагира на името си, псевдоглухота; реагира избирателно

8.4.2. Липса на интонация, закъснение/отсъствие на гукане и лепет

8.4.3. Закъсняла/изпреварваща поява на първи думи

8.4.4. Ехолалия

8.4.5. Закъсняваща/изпреварваща фразова реч, която не е насочена към околните

8.4.6. Афективни фрази, фрази-автокоманди

8.4.7. Декламация, римуване, акцентуация на ритъм

8.4.8. Отсъствие при самоопределяне в първо лице

8.4.9. Неправилна употреба на лични местоимения, регрес на фразовата реч

8.4.10. Скована, сбита реч, произношение само на отделни думи, срички

8.4.11. Интонационни повишение на гласа в края на фразата

9. Индивидуални способности

9.1. перфекционисти в рутинни действия

9.2. наивни и честни

9.3. не се оправдават и отбраняват

9.4. изпълняват задачи, когато разбират какво се очаква от тях

9.5. бързо овладяват парчетата информация

9.6. помнят продължително

9.7. добре възприемат визуална информация

9.8. усвояват навици и мотивирано ги повтарят

9.9. разбират и използват правила/информация в техния контекст