Awtenticita

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Awtenticita by Mind Map: Awtenticita

1. Emmen fik inifsek.

2. Tkunx double face

3. Inkun jien inifsi

4. Dejjem ghid, kieku Gesu' namel hekk?

5. Tibzax minnek inifsek

6. Ma Tghix hajtek kollha gidba.

7. Ma nkunx kopja

8. Reali

9. Karatrru Differenti

10. Fingerprint differenti

11. Derha differenti