Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Me in 2025 by Mind Map: Me in 2025

1. Have a good job

1.1. Học tập và tiếp thu kiến thức từ thầy cô ở trường.

1.2. Trao đổi kinh nghiệm học hỏi từ bạn bè và các anh chị khoá trên.

1.3. Tự tìm hiểu thêm ở các quyển sách hay tài liệu web mà mình sưu tầm được

2. Can speak many languages other

2.1. Học thêm ở các trung tâm.

2.2. Giao lưu kết bạn với những người bạn nước khác trên mạng xã hội.

2.3. Tự học ở các app và web.

3. Build a happy family

3.1. Xây dựng được các thói quen tốt .

3.2. Thích nghi với việc sống với những người xa lạ.

3.3. Cải thiện tình cách trở nên ôn hoà và dịu dàng.

4. Became a good communicator

4.1. Tham gia các CLB về kỹ năng giao tiếp và thuyết trình ở đám đông.

4.2. Luyện nói tròn vành rõ chữ và bỏ được cách phát âm của địa phương.

4.3. Nói chuyện và chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn với mọi người.