Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo by Mind Map: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

1. Tuyển sinh đào tạo sĩ quan bậc đại học trong các trường quân đội

1.1. a, Đối tượng tuyển sinh

1.2. Quân nân tại ngũ Công nhân viên chức quốc phong (phục vụ quân đội từ 12 tháng trở lên) Nam thanh niên ngoài quân đội (kể cả đã xuất ngũ) Nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân

1.3. b, tiêu chuẩn tuyển sinh

1.3.1. Tự nguyện đăng kí chấp hành sự phân công ngành học của trường, chấp hành sự phân công công tác của BQP Lí lịch chính trị gia và bản thân rõ ràng , đủ điều kiện kết nạp vào ĐCSVN, đủ tiêu chuẩn để dưa vào đội ngũ sĩ quan quân đội Về văn hóa Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT Thi tuyển sinh đủ điểm quy định vào trường dự thi Vê sức khỏe Theo chỉ thị của bộ trưởng BQP và hướng dẫn Liên cục Quân y- Nhà trường về tuyển chọn sức khỏe tuyrn sinh quân sự

1.4. c, Tổ chức tuyển sinh quân sự

1.4.1. Phương thức tiến hành tuyển sinh quân sự Hội đồng tuyển sinh quân sự BQP ban hành thông tư tuyển sinh và công bố trên các PTTT Thí sinh phải qua vòng sơ tuyển tại địa phương Môn thi, nội dung và hình thức thi Thông báo chi tiết trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng" do bộ GD &ĐT ban hành

2. HỆ THỐNG NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

2.1. ác trường khác trong hệ thống nhà trường Công an nhân dân Trung cấp An ninh I và II Trung cấp cảnh sát I, II, III, VI Trung cấp cảnh sát vũ trang Trung cấp cảnh sát giao thông Bồi dưỡng nghiệp vụ công an nhân dân Trường văn hóa I,II,III

2.2. Ba học viện đào tạo đại học và 4 trường đại học Học viện an ninh nhân dân Học viện cảnh sát nhân dân Học viện tình báo ĐH An ninh nhân dân ĐH Cảnh sát nhân dân ĐH Phòng cháy, chữa cháy ĐH Kĩ thuật-Hậu cần

2.3. Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục, 63 cơ sở đào tạo

3. Nhà trường quân đội và tuyển sinh quân đội

3.1. HỆ THỐNG TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

3.1.1. Học viện quốc phòng Học viện lục quân Học viện chính trị học viện hậu cần Học viện kĩ thuận quân sự học viện quân y Học viện khoa học quân sự Học viện hải quân Học viện phòng không- không quả Học viện biên phòng

3.1.2. CÒN CÓ HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG QUÂN SỰ, QUÂN KHU, QUÂN ĐOÀN, TỈNH, THÀNH PHỐ; TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP.... CÁC TRƯỜNG SỸ QUAN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG.... ĐH Trần Quốc Tuấn ĐH Nguyễn Hu ĐH Chính Tr Sĩ quan Pháo Bin h SQ Công Bin h SQ Thông tin SQ Tăng- Thiết Gíap SQ Đặc côn SQ Phòng Hóa SQ Không quâ n ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân độ i ĐH Trần Đại Nghĩ a

4. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRONG TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

4.1. a.Tiêu chuẩn và điều kiện

4.1.1. Trung thành với tổ quốc, lí lịch bản thân và gia đình rõ ràng, gương mẫu cháp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước Có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe, trình độ học vấn và năng khiếu, nguyện vong phù hợp với công tác công an Tất cả thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển tại nới thí sinh đăng kí HKTT Tuổi đời: Học sinh THPT không qua 20 tuổi , không quá 22 tuổi nếu có ba mẹ là người dân tộc TS Việc tuyển học sinh nữ sẽ do giám đốc trực thuộc trung ương, thủ tướng các đơn vị có chỉ tiêu quy định và Những thí sinh không trúng tuyển sẽ tham gia xét tuyển vào các trường đại học theo quy định chung

4.2. b, Mục tiêu và nguyên tắc tuyển chọn

4.2.1. Mục tiêu : Đúng quy trình, đối tượng, tiêu chuẩn, quy chế toàn dân Nguyên tắc: Bộ trưởng Bộ Công an phân bố chỉ tiếu và hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tuyển chọn

4.3. c. Ưu tiên tuyển chọn sinh viên, học sinh vào Công an nhân dân

4.3.1. Sinh viên học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các học viện nhà trường dân sự có đủ tiêu chuẩn để đào tạo bổ sung vào công an

4.4. d. Tuyển chọn, đào tạo công dân ở miền núi, VC, VS,VX,BG,HĐ

4.4.1. Ưu tiên tuyển chọn công dân là người dân tộc thiểu số hoặc CD có 10 năm thường trú trở lên ở miền núi, vùng xa.... Có kế hoạch tuyển chọn phù hợp

4.5. e. Chọn các học sinh, sinh viên đào tao tại các cơ sở giáo dục khác bên ngoài

4.5.1. Đào tạo ngành nghề thích hợp phục vụ công tác ở trong ngành công an Có quy định và thử tục cụ thể