HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

Sơ Đồ Tư Duy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT by Mind Map: HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG XUNG QUANH MẶT TRỜI CỦA TRÁI ĐẤT

1. Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời

1.1. Mặt trời lên thiên đỉnh: Mặt trời ở đúng đỉnh lúc 12 giờ trưa

1.2. Từ chí tuyến Nam(22/12) tới chí tuyến Bắc(22/6) rồi lại xuống chí tuyến Nam --> ảo giác

1.3. Khái niệm chung: là chuyển động không có thực của Mặt Trời hằng năm giữa hai chí tuyến

1.4. Mặt trời lên thiên đỉnh hai lần / năm: nội chí tuyến

1.5. Mặt Trời lên thiên đỉnh một lần/năm: chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam

1.6. Không có Mặt Trời lên thiên đỉnh: ngoại chí tuyến

2. Các mùa trong năm

2.1. Mùa: một phần thời gian của năm, đặc điểm riêng về thời tiết, khí hậu

2.2. Dương lịch: bốn ngày khởi đầu mùa

2.2.1. Xuân phân(21/3)

2.2.2. Hạ chí(22/6)

2.2.3. Thu phân(23/9)

2.2.4. Đông chí(22/12)

2.3. Bán cầu Nam ngược lại với bán cầu bắc

2.4. Âm- dương lịch: sớm hơn khoảng 45 ngày

2.5. Do trục Trái Đất nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo của Trái Đất và trong suốt năm, Trái Đất không đổi phương trong không gian

3. Ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

3.1. Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất nghiêng và không đổi phương nên tùy vị trí Trái Đất trên quỹ đạo mà ngày, đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ

3.2. Theo mùa

3.2.1. Mùa xuân

3.2.1.1. Ngày dài hơn đêm

3.2.1.2. Mặt Trời gần chí tuyến Bắc: ngày càng dài; đêm càng ngắn

3.2.1.3. 21/3: ngày bằng đêm bằng 12 giờ

3.2.2. Mùa hạ

3.2.2.1. Ngày dài hơn đêm

3.2.2.2. Mặt trời gần xích đạo: ngày dài dần; đêm ngắn dần

3.2.2.3. 22/6: ban ngày dài nhất

3.2.3. Mùa thu

3.2.3.1. Ngày ngắn hơn đêm

3.2.3.2. Mặt Trời gần chí tuyến Nam: ngày càng ngắn; đêm càng dài

3.2.3.3. 23/9: ban ngày ngắn nhất

3.2.4. Mùa đông

3.2.4.1. Ngày ngắn hơn đêm

3.2.4.2. Mặt Trời gần xích đạo: ngày ngắn dần; đêm dài dần

3.2.4.3. 22/12: ban ngày ngắn nhất

3.3. Theo vĩ độ

3.3.1. Xích đạo: quanh năm ngày bằng đêm

3.3.2. Xa xích đạo: thời gian ngày và đêm chênh lệch nhiều

3.3.3. Từ vòng cực về phía cực: ngày địa cực, đêm địa cực

3.3.4. Hai cực: sáu tháng ngày, sáu tháng đêm