Akademik Dürüstlük Batu Akten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akademik Dürüstlük Batu Akten by Mind Map: Akademik Dürüstlük Batu Akten

1. Kaynakça

2. Telif

2.1. Kişinin Eserlerini korur

2.2. Müzikte 30 sn veya 10% kullanımı adildir.

2.3. Filmde 3dk kullanım adildir

2.4. Şiirde 250 kelime adildir.

3. Bilgi Üreten İnsanlar

4. Turnitin

4.1. Kopya kontrolü

4.2. İntihal

4.3. Danışıklık

5. Özgünlük