Akademik Dürüstlük

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Akademik Dürüstlük by Mind Map: Akademik Dürüstlük

1. Bilgi Okuryazarlığı

1.1. Tüketen

1.2. Üreten

2. Telif Hakkı

2.1. müzik, youtube 3 dk yada 30 sn

2.2. kitap, eser, dergi fotoğraf %10, 250 kelime