Структура управління діяльністю Інклюзивно-ресурсного центру

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Структура управління діяльністю Інклюзивно-ресурсного центру by Mind Map: Структура управління діяльністю Інклюзивно-ресурсного центру

1. Міністерство освіти і науки

1.1. Забезпечує формування та реацізаціюдержавної політики щодо діяльності ІРЦ

1.2. Координує роботу з функціонування реєстру дітей, що пройшли КО

1.3. Організовує науково-методичне та нормативно-правове забезпечення діяльності центрів

1.4. Здійснює координацію роботи центрів та забезпечує їх контроль в дотриманні законодавства

1.5. Забезпечує створення реєстру закладів та фахівців

1.6. Забезпечує поширення новітніх методик проведення КО та програми для надання допомоги

1.7. Взаємодіє з питань діяльності центрів з органами місцевого самоврядування закладами системи освіти та громадськими організаціями

1.8. Виконує інші передбачені законом завдання

2. Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти в областях

2.1. Здійснює підвищення професійної компетентності педагогічних праціників ІРЦ

2.2. Надає консультативно-методичну допомогу з питань навчання дітей з ООП та всим причетним до їх навчання

2.3. Проводить наналіз даних щодо фахівців, які надають послуги (іх професійний рівень і місце роботи)

2.4. Здійснює узагальнення інформації про заклади світи, які надають послуги дітям з ООП

2.5. Проводять аналіз даних щодо охоплення навчанням дітей з ООП, вивчає та узагальнює досвід роботи закладів освіти

2.6. Надає пропозиції щодо удосконалення законодавства

2.7. Співпрацює з інститутом спеціальної педагогіки та іншими підрозділами закладу післядипломної освіти щодо застосування сучасних методик КО та надання послуг

2.8. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу для підвищення рівня обізнаності громадян про дітей з ООП

2.9. Здійснюють науково-методичне забезпечення діяльності центрів

2.10. Організовує курси підвищення кваліфікації, семінарів, творчих груп

2.11. Надають практичну консультативно-методичну допомогу фахівцям ІРЦ

2.12. Беруть участь в проведенні конкурсів на зайняття посад фахівців ІРЦ та їх атестацію

2.13. Проводять соціологічні опитування батьків дітей з ООП та педпрацівників щодо інклюзії

2.14. Організовують апробацію навчально-методичних посібників, технічних засобів, що застосовуються в ІРЦ

3. Органи місцевого самоврядування

3.1. Утворюють, реорганізовують та ліквідують ІРЦ

3.2. Затверджують та змінюють іх склад, графік роботи, організовують та проводять конкурси на посаду директора центру.

3.3. Призначають на посаду та звільняють з посади директора центру

3.4. Заслуховують звіт про діяльність центру

3.5. Залучають необхідних фахівців для надання психолого-педагогічної допомоги шляхом укладення ЦПУ

3.6. Забезпечують створення матеріально-технічних умов необхідних для функціонування та організації інклюзивного навчання

3.7. Проводять моніторинг виконання рекомендацій центру підпорядкованим їм навчльними закладами