The use of ICTs by airlines

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
The use of ICTs by airlines by Mind Map: The use of ICTs by airlines

1. công cụ ICT

1.1. ● vé điện tử / không giấy;

1.2. ● định giá minh bạch và rõ ràng do quản lý năng suất chủ động và phản ứng;

1.3. ● vé đơn không có hạn chế về quy định lưu trú hoặc tối thứ Bảy;

1.4. ● giới hạn hoa hồng và công bố giá vé ròng;

1.5. ● ưu đãi tài chính khi tự đặt phòng trực tuyến;

1.6. ● vé đơn không có hạn chế về quy định lưu trú hoặc tối thứ Bảy;

1.7. ● giới hạn hoa hồng và công bố giá vé ròng;

1.8. ● ưu đãi tài chính khi tự đặt phòng trực tuyến;

2. Vai trò chiến lược và chiến thuật của ICTs đối với các hãng hàng không

2.1. Phát triển và quản lý mô hình kinh doanh

2.2. Theo dõi và dự báo hiệu suất của các đơn vị kinh doanh chiến lược và để quyết định thị trường nào các hãng hàng không nên thâm nhập

2.3. Lập kế hoạch lộ trình, đội ngũ nhân viên, tần suất phục vụ, lựa chọn máy bay và phát triển mối quan hệ với các đối tác chiến lược

2.4. Định giá chiến lược và quản lý lợi nhuận

2.5. Các hãng hàng không giảm sự phụ thuộc vào các trung gian

2.6. Hỗ trợ tương tác và cập nhật kiến thức, tình hình với các nhà phân phối, các đại lý, các nhà cung cấp và các bên liên quan

2.7. Quản lý danh mục hàng hóa, chỗ ngồi cũng như bán vé

2.8. Tạo điều kiện mua sắm điện tử và quản lý các nhà cung cấp và đối tác một cách thường xuyên

2.9. Phát triển giao diện với người dùng và thương mại điên tử

3. Hợp tác theo chiều ngang với các hãng hàng không khác

3.1. Hợp tác giữa các hãng hàng không có thể bao gồm chia sẻ mã code, liên minh và các thỏa thuận khác

3.2. Sự hợp tác liên minh có thể mang lợi ích cho cả các hãng hàng không trong liên minh và khách hàng

3.3. ICTs xác định các định hướng chiến lược, quan hệ đối tác và quyền sở hữu của các hãng hàng không liên quan

4. Kết nối với người tiêu dùng và tất cả các bên liên quan

4.1. Tăng cường tương tác với người tiêu dùng và xây dựng các chiến lược tiếp thị mối quan hệ cũng như các hệ thống khách hàng thường xuyên

4.2. Sử dụng trang web với giao diện được phát triển liên tục để thu hút người nhìn

4.3. Tăng bán vé online, giảm sự quan trọng của các đại lý bán vé, cắt giảm tỉ lệ hoa hồng

5. ICT và các hãng hàng không tương lai

5.1. Tận dụng Internet cũng như mạng nội bộ và mạng ngoại mạng để giao tiếp với tất cả các bên liên quan,

5.2. Quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng bằng điện tử có thể cho phép tất cả các đối tác được hưởng lợi bằng cách giảm chi phí, tăng độ chính xác giao dịch và tối ưu hóa hiệu quả.

5.3. Phát triển mạng ngoại vi thành công cho phép các hãng hàng không phát triển kênh cộng tác với đối tasccuar họ

5.4. ICTs cho phép khách hàng gia tăng trải nghiệm du lịch, đăng kí nhanh hơn, linh hoạt hơn

6. Ý nghĩa

6.1. đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý chiến lược và hoạt động của các hãng hàng không

6.2. đóng góp vào việc xây dựng tất cả các yếu tố của hỗn hợp tiếp thị, mà còn xác định các hướng chiến lược, quan hệ đối tác và quyền sở hữu của các hãng hàng không

6.3. đã là công cụ cho toàn cầu hóa và tập trung của ngành hàng không

6.4. Củng cố vị thế của doanh nghiệm và thương hiệu, đóng góp vào lợi nhuận của hãng

7. Liên minh chiến lược được trao quyền ict

7.1. Kích hoạt các hình thức liên minh chiến lược mới và buộc các hãng hàng không phải hợp tác và cạnh tranh (coopete) cùng một lúc

7.2. Hợp tác cũng được mở rộng để chia sẻ hệ thống và chuyên môn ICT .Gần một nửa số hãng hàng không trong liên minh đã chia sẻ hệ thống với các đối tác của họ và 20% khác có kế hoạch làm như vậy

7.3. các chiến lược kinh doanh và quản lý liên minh sẽ cần phải tập trung lại và bao gồm các giải pháp ICT như một phần của năng lực cốt lõi, cấu trúc thông tin hợp tác và trình điều khiển thương hiệu

8. vai trò chung với hãng hàng không

8.1. ICT góp phần cải thiện hiệu quả, năng suất và khả năng cạnh tranh của cả hệ thống liên tổ chức và nội bộ tổ chức.

8.2. các hãng hàng không coi Internet là một cơ hội lớn để giải quyết chi phí phân phối và tái thiết kế cấu trúc của ngành.