Chuyển động cơ

thảo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chuyển động cơ by Mind Map: Chuyển động cơ

1. chuyển động thẳng đều

1.1. quãng đường:

2. công thức cộng vận tốc

3. chuyển động tròn đều

4. rơi tự do

5. chuyển động thẳng biến đổi đều