NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU by Mind Map: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

1. Cuộc đời: công danh nghẽn lối, bệnh tật mù lòa

1.1. Đỗ tú tài (1843) -> ra Huế học (1846) --> chuẩn bị vào thi Hội thì nhận tin mẹ mất, bỏ thi về chịu tang (1849) --> bị đau mắt rồi bị mù

1.1.1. Nghi lực phi thường vượt lên số phận

1.1.1.1. Sau khi bị mù, ông mở trường dạy học, bốc thuốc, sáng tác văn thơ,

1.1.1.2. Nhân dân kính yêu gọi là Đồ Chiểu

1.1.2. Lòng yêu nước sâu sắc

1.1.2.1. Cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn mưu tính kế đánh giặc

1.1.2.2. Tinh thần kiên định khẳng khái, khước từ mọi sự dụ dỗ, mua chuộc của kẻ thù, thủy chung son sắc với dân, với nước.

2. Sự nghiệp văn thơ

2.1. Tác phẩm chính

2.1.1. Trước khi Pháp xâm lược

2.1.1.1. Truyện Lục Vân Tiên, Dương Từ - Hà Mậu,...

2.1.2. Sau khi Pháp xâm lược

2.1.2.1. Thơ, văn tế, truyện thơ

2.1.2.2. Một số tác phẩm tiêu biểu: Chạy giặc, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Văn tế Trương Định, Thơ điếu Trương Định,...

2.2. Nội dung

2.2.1. Lí tưởng đạo đức nhân nghĩa xuất phát từ đạo Nho nhưng mang đậm tính nhân dân và truyền thống dân tộc

2.2.2. Lòng yêu nước thương dân

2.2.2.1. Tố cáo tội ác của giặc ngoại xâm và bọn bán nước

2.2.2.2. Ca ngợi nghĩa sĩ, sĩ phu yêu nước và nhân dân đánh giặc

2.2.2.3. Bày tỏ thái độ kiên trung, bất khuất của những con người thất thế nhưng vẫn hiên ngang

2.2.3. Đỉnh cao của văn chương trữ tình đạo đực

2.3. Nghệ thuật

2.3.1. Vẻ đẹp giản dị, chất phác, mộc mạc mà sâu sắc

2.3.2. Bút pháp trữ tình xuất phát từ cái tâm trong sáng, từ nhiệt tình với dân, với nước

2.3.3. Sắc thái miền Nam của thơ văn Đồ Chiểu