TÔN TRỌNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TÔN TRỌNG by Mind Map: TÔN TRỌNG

1. Chìa khóa của sự tôn trọng

1.1. Khiêm tốn

1.2. Biết chia sẻ

1.3. Biết lắng nghe

1.4. Khoan dung, độ lượng

1.5. Sẵn lòng tha thứ

1.6. Sống trung thực, chính trực

1.7. Sống hòa đồng

2. Kẻ thù của sự tôn trọng

2.1. Kiêu ngạo

2.2. Tự cao

2.3. Không lắng nghe

3. Một số nguyên tắc giúp bạn được người khác tôn trọng

3.1. Kiên định với mục tiêu

3.2. Uyển chuyển, nhẹ nhàng trong giao tiếp

3.3. Học mọi lúc mọi nơi

3.4. Biết thừa nhận mình sai

3.5. Có trước, có sau, chú ý những nghĩa cử nhỏ nhặt nhất

3.6. Rộng lượng trong đánh giá con người

3.7. Chấp nhận sai lầm của người khác

3.8. Chấp hành các quy tắc, quy định của gia đình, tập thể, tôn giáo, quốc gia...

3.9. Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với mình

3.10. Kiểm soát cảm xúc của mình

4. Được tôn trọng: Là nhu cầu cảm xúc của con người

4.1. Muốn được tôn trọng cần phải

4.1.1. Tôn trọng người khác

4.1.2. Tôn trọng bản thân (tự trọng)

4.1.3. Thực hành một số nguyên tắc

4.1.4. Nắm giữ chìa khóa của sự tôn trọng

4.1.5. Tránh xa kẻ thù của sự tôn trọng

5. Định nghĩa: Tôn trọng là sự kính trọng,khiêm nhường, giữa cá nhân với cá nhân, mình và người khác. Thể hiện qua sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.Sự tôn trọng lẫn nhau không chỉ là một đức tính quan trọng mà còn là nền tảng cần thiết để xây dựng mối quan hệ bền chặt, khăng khít gắn bó. - Một mối quan hệ thiếu sự tôn trọng thì sẽ không thể tồn tại được, một xã hội thiếu sự tôn trọng sẽ rất khó để phát triển lâu dài. Ngoài ra nó được coi là một loại mỹ đức, một loại học vấn mà mỗi người đều cần đặt tâm tu dưỡng rèn luyện mới có.

6. Lợi ích của sự tôn trọng?

7. Quan điểm của SHH về chủ đề?

7.1. Bài học linh hồn

7.2. Ngã cao