Природа часу

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Природа часу by Mind Map: Природа часу

1. Ступені тайм-менеджменту

1.1. 1. Філософія

1.1.1. навіщо я це роблю

1.2. 2. Стратегія

1.2.1. стратегія (куди їхати й який план дій)

1.3. 3. Технологія

1.3.1. допомагає знаходити найбільш успішні рішення завдання (на чому їхати)

1.4. 4. Ефективність

1.4.1. як їхати, щоб дістатися до мети вчасно і якомога менще втомитися

2. Час у кількісному сенсі

2.1. Відносний час, часовий інтервал між двома подіями

2.2. Координати події на тимчасовій осі

2.3. Суб'єктивний параметр при порівнянні декількох різночастних процесів

3. Погляди на час

3.1. Простір і час "не існують самі по собі, а є результатом того, якими ми уявляємо речі", оскільки ми можемо знати речі тільки такими, якими вони нам здаються

3.1.1. Підтримував Ісаак Ньютон, тому час часто називають Ньютонівським

3.2. Час як фундаментальна структура всесвіту, виміру, в якому відбувається послідовність подій

3.2.1. Підтримували Готфрід Лейбніц та Іммануїл Кант

4. Уявлення про час

4.1. За А. Бергсоном

4.1.1. Час - це найбільш істотне визначення його змісту

4.1.2. Заперечення можливості об'єктивного пізнання часу

4.1.3. Лише людина створює уявлення про подільність часу, структуруючи і надаючи йому характеристик простору

4.2. За М. Гайдеггер

4.2.1. Час - осередок буття й людської свідомості

4.2.2. Час - суб'єктивний, тимчасовий

5. Економічні функції часу

5.1. 1. Простір людського розвитку

5.2. 2. Кількісна міра різних речей

5.3. 3. Характеристика якості проходження економічних процесів

5.4. 4. Якісна характеристика різних товарів і послуг

5.5. 5. Кількісна і якісна характеристики динаміки економічного руху

5.6. 6. Середовище ритмічності економічних процесів

6. Тайм-менеджмент

6.1. Розуміння того, що час людського життя - найважливіший, але в той же час непоправний і постійно скорочувальний ресурс

6.2. Сучасний тайм-менеджмент - це комплексна система управління собою і своєю діяльністю