Bất bình đẳng thực chất là sự thiếu cơ hội và thiếu quyền lực

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bất bình đẳng thực chất là sự thiếu cơ hội và thiếu quyền lực by Mind Map: Bất bình đẳng thực chất là sự thiếu cơ hội và thiếu quyền lực

1. Bất bình đẳng xã hội là sự bất bình đẳng, thiếu công bằng, sự bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với những cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong xã hội

2. Sự bất bình đẳng có thể xảy ra ở lứa tuổi, giới tình hay màu da. Khi bị đối xử bất bình đẳng thì mọi người sẽ cảm thấy mình không được ưu tiên như những người khác. Đó là sự thiếu cơ hội và thiếu quyền lực.

3. các kinh tế gia thế giới gần đây nghiêng về kết luận rằng bất bình đẳng cơ hội mới là yếu tố chúng ta cần loại trừ. Nhận thức này rất quan trọng, vì đã một thời gian rất dài, Việt Nam hay một số nước đã quá chú trọng đến việc bình quân hóa, cào bằng kết quả lao động cho gần như toàn bộ xã hội. Trong khi đó, nhà quản lý quên xác định yếu tố nào tạo ra sự bất bình đẳng "xấu" cần khắc phục.

4. Bất bình đẳng cơ hội còn bóp méo mọi sự cạnh tranh công bằng, khiến nền kinh tế không thể vận hành một cách tối ưu. Chẳng hạn nếu doanh nghiệp A làm việc dở hơn doanh nghiệp B, nhưng lại có thông tin nội bộ về một dự án giải tỏa mặt bằng để làm đường và thắng thầu, A đã có nhiều cơ hội hơn doanh nghiệp B để phát triển tiếp.