Tipus de Llicències

NADJOHNOHNDO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tipus de Llicències by Mind Map: Tipus de Llicències

1. Software privatiu

2. Software lliure

3. Llicència permissiva

4. Llicències Restrictivas

5. LGPL

6. Llicència perpetua

7. Llicències d'usuari

8. Llicències de red

9. Llicències mesurades

10. Programari sense llicència

11. Codi Obert

12. Copyleft

13. Secret Comercial