Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PPNC by Mind Map: PPNC

1. Chapter 2: Tổng quan lý thuyết, khái niệm nghiên cứu

1.1. Các lý thuyết cơ bản

1.1.1. Lý thuyết hành động hợp lý

1.1.2. Tiềm năng phát triển ô tô điện ở Việt Nam (tiềm năng, mức độ đầu tư, các chính sách tạo điều kiện...)

1.1.2.1. Trích nguồn

1.1.2.2. cố gắng tìm mấy chính sách của chính phủ giúp đỡ cho việc này nữa

1.1.3. So sánh giữa ô tô điện và ô tô xăng, dầu

1.1.3.1. phải trích từ các nguồn tham khảo

1.1.3.2. giống

1.1.3.3. Khác

1.1.3.3.1. giá

1.1.3.3.2. hiệu năng

1.1.3.3.3. vân vân...

1.2. Các khái niệm nghiên cứu

1.2.1. Ý định chuyển đổi sản phẩm

1.2.2. Cảm nhận giá trị thực tế

1.2.3. Cảm nhận giá trị tinh thần

1.2.4. Sự đổi mới cá nhân (giống kiểu chia thành 2 dạng đối tượng thôi)

1.2.4.1. Hay tìm hiểu về những công nghệ về ô tô mới và trải nghiệm các sản phẩm mới

1.2.4.2. không quan tâm nh, chỉ phục vụ cho mục đích đi lại là chủ yếu

1.3. Mô hình và giả thiết nghiên cứu

1.3.1. Giống mô hình trang 20

1.4. Tóm tắt chương

2. Chapter 1: Giới thiệu

2.1. Đề tài:

2.1.1. Nghiên cứu mức độ sẵn lòng chuyển đổi từ ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang ô tô chạy bằng điện. Và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của khách hàng

2.2. Lý do chọn đề tài

2.2.1. Xu hướng dịch chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch

2.2.1.1. giá nhiên liệu (xăng, dầu) tăng cao làm tăng chi phí khi sử dụng ô tô chạy bằng xăng dầu lên nhiều lần

2.2.1.2. Sản lượng năng lượng sạch tăng

2.2.1.3. ý thức bảo vệ môi trường của thế giới cao hơn bao giờ hết

2.2.2. Xu hướng sử dụng ô tô điện trên thế giới

2.2.2.1. tesla

2.2.2.2. thị trường ô tô điện trung quốc

2.2.3. Định hướng phát triển của Việt Nam

2.2.3.1. các chính sách của Việt Nam

2.2.3.2. Vinfast

2.3. Mục tiêu nghiên cứu:

2.3.1. Nhận biết mức độ sẵn lòng chuyển đổi của khách hàng ở thị trường Việt Nam

2.3.2. Biết được những yếu tố nào tác động đến quyết định chuyển đổi của khách hàng

2.4. Câu hỏi nghiên cứu

2.4.1. Khái niệm về ô tô điện ở Việt Nam đã nhiều người biết đến chưa

2.4.2. mức độ sẵn sàng chuyển đổi sang ô tô điện của khách hàng với các đặc điểm khác biệt của ô tô điện

2.4.3. quyết định chuyển đổi hay không của khách hàng do những yếu tố nào chi phối và chi phối như thế nào?

2.5. Đối tượng nghiên cứu

2.5.1. Những người sở hữu ô tô

2.5.2. Từ 25 - 40 tuổi

2.5.2.1. Độ tuổi có thu nhập ổn định và quan tâm đến xe ô tô

2.6. Phạm vi nghiên cứu

2.6.1. Toàn quốc

2.7. Ý nghĩa thực tiễn:

2.7.1. Cung cấp những chỉ số cần thiết để việc tiến hành thương mại hóa ô tô điện ở Việt Nam diễn ra nhanh và hiệu quả.

3. Chapter 3: Xây dựng phương pháp

3.1. Quy trình nghiên cứu

3.2. Nghiên cứu định tính

3.2.1. Thiết kế nghiên cứu định tính

3.2.2. Kết quả nghiên cứu định tính

3.3. Nghiên cứu định lượng

3.3.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu

3.3.2. Thiết kế bảng câu hỏi và quá trình thu thập dữ liệu

3.3.3. Quy trình xử lý số liệu

3.3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu

3.4. Tóm tắt chương

4. Chapter 4: Kết quả và thảo luận

5. Chapter 5: kết luận và kiến nghị

6. Câu hỏi nghiên cứu

6.1. Nhân khẩu học

6.1.1. Giới thích

6.1.2. Tuổi

6.1.3. Thu nhập trung bình hàng tháng

6.1.4. Có sở hữu xe ô tô không

6.1.5. Có biết đến các hãng xe điện không

6.2. Sự đổi mới cá nhân

6.2.1. Tôi là người thường xuyên cập nhập các kiến thức, thông tin và công nghệ mới về ô tô.

6.2.2. Tôi là người thích thử và trải nghiệm các công nghệ ô tô mới.

6.2.3. Nếu đủ khả năng, tôi sẵn sàng đổi xe liên tục phục vụ cho mục đích trải nghiệm ô tô đời mới

6.3. Cảm nhận giá trị thực tế

6.3.1. Chuyển đổi sang ô tô điện giúp tôi tiết kiệm chi phí cho ô tô hơn

6.3.2. Chuyển đổi sang ô tô điện giúp tôi có trải nghiệm lái xe êm ái và thoải mái hơn

6.3.3. Chuyển đổi sang ô tô điện vì tôi muốn góp phần vào việc bảo vệ môi trường thông qua việc giảm lượng khí thải nhà kính

6.3.4. Chuyển sang ô tô điện vì nó góp phần làm giảm các loại ô nhiễm như không khí, tiếng ồn,...

6.4. Cảm nhận giá trị tinh thần

6.4.1. Tôi cảm thấy thích thú hơn khi chuyển sang ô tô điện

6.4.2. Chuyển sang ô tô điện giúp tôi tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng hơn

6.4.3. Chuyển sang ô tô điện còn mang lại nhiều giá trị tinh thần cho tôi hơn

6.5. Ý định chuyển đổi

6.5.1. Tôi sẵn sàng đổi sang ô tô điện nếu chi phí mua xe ban đầu (giá xe, thuế, đăng kiểm) của ô tô điện so với ô tô chạy bằng xăng, dầu

6.5.1.1. Bằng nhau

6.5.1.2. Cao hơn 10%

6.5.1.3. Cao hơn 20%

6.5.1.4. Cao hơn 30%

6.5.1.5. Cao hơn >40%

7. Thang đo likert