Get Started. It's Free
or sign up with your email address
4 КЛАС by Mind Map: 4 КЛАС

1. РОЗДІЛ 1. Інформація навколо мене

1.1. Дослідження 1. Як ми отримуємо інформацію?

1.1.1. Джерела інформації; Цінність інформації. Інформаційні процеси;Що вивчає інформатика

1.1.1.1. Створюємо пам’ятку. Повторення правил поведінки в комп’ютерному класі. Робота у текстовому редакторі: форматування тексту, вставлення зображень

1.2. Дослідження 2. Як відбуваються перетворення інформації?

1.2.1. Способи подання інформації; Подання інформації та адресат; Інфографіка;

1.2.1.1. Опитування: заповнюємо таблицю. Здійснення опитування; фіксування результатів та подання їх у формі таблиці. Повторення основних прийомів редагування таблиць у текстових редакторах. Ускладнення: здійснювання е-опитування за допомогою Google Forms

1.3. Дослідження 3. Як побудовано комп’ютер?

1.3.1. Процесор та пам’ять; Пристрої введення та виведення, Від кімнати до кишені

1.3.1.1. Ділимося новими знаннями: створення презентації власного дослідження. Пошук інформації в мережі Інтернет. Робота з редактором презентацій PowerPoint або з онлайн-редактором презентацій Google Slides

1.4. Дослідження 4. Як об’єднати ресурси всіх комп’ютерів?

1.4.1. Комп'ютерна мережа(локальна, глобальна); Сервер; Розумний будинок; Розумні пристрої

1.4.1.1. Складаємо програму для виконавця (с. 18). Складання програми для виконавця Навантажувач (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; програмування)

1.5. Дослідження 5. Навіщо потрібна електронна пошта?

1.5.1. Як отримати електронну скриньку?; Як написати електронний лист?;

1.5.1.1. Спілкуємося на відстані (с. 22): написання електронного листа

1.6. Дослідження 6. Як разом робити одну справу на відстані?

1.6.1. Спілкування на відстані; Спільноти в мережі;

1.6.1.1. Створюємо онлайн-дошку (с. 25): подання інформації на онлайн-дошці та робота з нею. Створення онлайндошки Українські народні музичні інструменти у сервісі Google Jamboard

1.7. Дослідження 7. Як розпізнавати фейки?

1.7.1. Чи буває інформації забагато?; Знайшов "сенсацію" - перевір!; Зорові ілюзії;

1.7.1.1. Створюємо онлайн-дошку (с. 25): продовження роботи над онлайндошкою Українські народні музичні інструменти у сервісі Google Jamboard. Мешканці лісу (с. 28). Робота з комп’ютерною програмою на закріплення знань курсу Я досліджую світ (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс: Мешканці лісу)

1.8. Дослідження 8. Як ефективно організувати співпрацю?

1.8.1. Планування групової діяльності;

1.8.1.1. Плануємо та виконуємо мініпроєкт (с. 30): групова робота над мініпроєктом

1.9. Пригадай і йди вперед

1.9.1. Що ти знаєш про інформацію та дії з нею; Правила мережевого спілкування;

1.9.1.1. Планування та виконання мініпроєкту за темою Інформація навколо мене

2. РОЗДІЛ 2. Алгоритми та програми

2.1. Дослідження 9. Як службові слова змінюють зміст?

2.1.1. Заперечення; Правда - неправда; Якщо - то;

2.1.1.1. Знайомся — виконавець “Кенгуру” (с. 35): ознайомлення з системою команд виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; інтерактивний режим та створення програм за лінійними алгоритмами)

2.2. Дослідження 10. Як одна команда може замінити кілька?

2.2.1. Гра “Так — ні” і розгалуження; Алгоритми з повтореннями: цикли; Цикли навколо

2.2.1.1. Знайомся — виконавець “Кенгуру” (с. 35): ознайомлення з системою команд виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс; інтерактивний режим та створення програм за лінійними алгоритмами) “Кенгуру” й цикли (с. 39). Команди виконавця Кенгуру: Повтори … N разів. Створення програм із циклами

2.3. Дослідження 11. Як умова може зупинити алгоритм?

2.3.1. Повторення за умовою; Конвеєр;

2.3.1.1. Дослідження програми з циклами (с. 41‒42). Команди виконавця Кенгуру: Повтори; Поки не край поля. Створення програм із циклами

2.4. Дослідження 12. Як знайти спільну мову з виконавцем?

2.4.1. Неслухняний виконавець; Перетворюємося на "Кенгуру";

2.4.1.1. Виправляємо помилки (с. 45). Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення програм із циклами. Тестування програм

2.5. Дослідження 13. Які алгоритми може зрозуміти комп’ютер?

2.5.1. Способи подання алгоритмів; Система команд виконавця; Основні алгоритмічні конструкції(слідування, розгалуження, цикл);

2.5.1.1. Малюємо сходи (с. 48). Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення програм із циклами. Тестування програм

2.6. Пригадай і йди вперед

2.6.1. Що ти знаєш про істинні та хибні висловлювання; Які є основні алгоритмічні структури; Як скласти програму для виконавця "Кенгуру";

2.6.1.1. Складаємо програми (с. 50). Робота у середовищі виконавця Кенгуру (програмне забезпечення Сходинки до інформатики Плюс). Створення та тестування програм

3. РОЗДІЛ 3. Моделі та моделювання

3.1. Дослідження 14. Навіщо потрібні моделі?

3.1.1. Моделі під рукою; Друкуємо майбутнє; 3D-моделі;

3.1.1.1. Знайомимося зі світом 3D (с. 53). Дослідження тривимірних об’єктів за допомогою програми 3D-моделі

3.2. Дослідження 15. Як використовують моделі?

3.2.1. Моделі для дослідження і навчання; Андроїд - модель людини; Роботи навколо;

3.2.1.1. Графічний редактор “Paint 3D” (с. 57). Робота у графічному редакторі. Найпростіші дії з 3D-моделями у програмі Paint 3D

3.3. Дослідження 16. Коли люди кодують інформацію?

3.3.1. Шифри і коди; Як цифрові пристрої працюють з інформацією? 3D-сканер

3.3.1.1. Створюємо QR-коди (с. 60): робота в онлайн-сервісі для створення QR-кодів. Шифрування та розшифровування повідомлення. Ускладнення: створення карток для навчальної гри з використанням QR-кодів Форматуємо текст (с. 61): робота в текстовому редакторі. Повторення та узагальнення знань про основні елементи форматування тексту; зберігання інформації у файлах. Створення списків у текстовому редакторі

3.4. Дослідження 17. Як порівняти різні моделі?

3.4.1. Один об'єкт - моделі різні;

3.4.1.1. Вставляємо зображення в таблицю (с. 64). Робота в текстовому редакторі: вставлення зображення у клітинку таблиці, форматування таблиці

3.5. Дослідження 18. Які “нереальні реальності” існують?

3.5.1. Вітрові електростанції та їх моделі; Від 3D моделі до віртуального світу; Використання віртуальної та доповненої реальностей; Екран віртуальної реальності; Доповнена реальність власноруч;

3.5.1.1. Створюємо віртуальний світ (с. 68): робота з графічним редактором Paint 3D. Композиція тривимірних об’єктів; дослідження властивостей тривимірного середовища

3.6. Дослідження 19. Як подорожувати, не виходячи з дому?

3.6.1. Знаходимо найкращий шлях Бачимо здалеку; Космічна місія; Мистецька мандрівка

3.6.1.1. Маршрути буденні та фантастичні (с. 72). Сервіс Google Maps на комп’ютері та мобільний застосунок: пошук та порівняння маршрутів; навігатор віртуальні подорожі на Землі та в космосі. Дослідження сервісів Google Earth (Google Earth Voyager), Google Sky, Google Arts & Culture

3.7. Пригадай і йди вперед

3.7.1. Коли і навіщо ми використовуємо моделі; Як можна кодувати інформацію;

3.7.1.1. Планування та виконання мініпроєкту за темою Моделі та моделювання

4. РОЗДІЛ 4. Проєкти та презентації

4.1. Дослідження 20. Які функції мають програмиредактори?

4.1.1. Програми, що завжди під рукою; Інформація у хмарах;

4.1.1.1. Презентація-комікс (с. 77): робота у редакторі презентацій. Створення презентації-коміксу: форматування зображень, вставлення та трансформація фігур, оформлення слайдів

4.2. Дослідження 21. Як покращити презентацію?

4.2.1. Що таке мультимедіа; Як цифрові пристрої допомагають створити мультимедіа;

4.2.1.1. Презентація — репортаж з уроку (с. 80). Робота у редакторі презентацій: вставлення зображення, відеочи аудіоматеріалу

4.3. Дослідження 22. Чи можна полагодити пристрій самотужки?

4.3.1. Які збої в роботі пристроїв можна усунути самостійно;

4.3.1.1. Організуємо співпрацю (с. 82‒83): пошук інформації в мережі Інтернеті; робота з редактором презентацій. Особливості впорядковування інформації під час роботи в групі. Прийоми, які дають змогу удосконалити пошук у Google

4.4. Дослідження 23. Як зробити презентації достовірними?

4.4.1. Як народжуються помилки;

4.4.1.1. Організуємо співпрацю (с. 82‒83): завершення групової роботи над презентаціями. Пошук схожих зображень (с. 86): пошук у Google за зображенням

4.5. Дослідження 24. Як правильно вказувати джерела інформації?

4.5.1. Шануємо права творців;

4.5.1.1. Удосконалюємо свої презентації (с. 88): редагування презентацій. Пам’ятка з оформлення слайдів

4.6. Дослідження 25. Як ефективно працювати в команді?

4.6.1. Як викликати інтерес до презентації;

4.6.1.1. Спільний проєкт: від задуму до мети (с. 91): групова робота над проєктом

4.7. Пригадай і йди вперед

4.7.1. Особливості різних програм-редакторів; Які цифрові пристрої потрібні для створення мультимедійної презентації.

4.7.1.1. Планування та виконання мініпроєкту