HĐSX CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

TÂY NGUYÊN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HĐSX CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN by Mind Map: HĐSX CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN

1. Trồng cây công nghiệp trên đất badan

1.1. cao su, chè, cà phê, hồ tiêu, .....

1.2. Nổi tiếng: Cà phê Buôn Ma Thuột

2. Chăn nuôi trên đồng cỏ

2.1. đồng cỏ rộng, xanh tốt -> nuôi trâu, bò, voi

2.2. đặc biệt: nuôi voi để chở hàng hóa + phục vụ du lịch

3. Khai thác sức nước

3.1. sông ở Tây Nguyên lắm thác, ghềnh -> sử dụng sức nước làm thủy điện

3.2. Thủy điện: Y-a-li, Xê-xan, ...

4. Khai thác rừng

4.1. rừng rậm nhiệt đới, rừng khộp

4.2. rừng cho nhiều gỗ, sản vật quý hiếm, thuốc, ....

4.3. sử dụng và khai thác hợp lí