Lịch sử ngành in

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lịch sử ngành in by Mind Map: Lịch sử ngành in

1. sfdgsfsfgfd

2. fdsgfsfdbsfb

3. bfdsbfdsbfsb

4. bfdsbfdsbfdbfds

5. Giai đoạn trước Gutenberg

5.1. 3000 năm trước công nguyên Người Mesopotami sử dụng con dấu hình trụ tròn để lăn một hình ảnh lên các viên đất sét. Trong các xã hội sơ khai ở Trung Quốc và Ai Cập, một con dấu khắc chữ nhỏ được sử dụng để in trên vải. Và đây chính là dấu chân đầu tiên được đặt lên trên dòng lịch sử ngành in ấn.

5.2. Thế kỷ thứ II SCN Một người đàn ông Trung Quốc tên là Ts’ai Lun đã được cho là phát minh ra giấy

5.3. Thế kỷ thứ VII Một cuốn sách nhỏ chứa một đoạn văn bản Tin Mừng của John bằng tiếng La Tinh được tìm thấy trong ngôi mộ của thánh Cuthbert. Cho tới năm 1104, cuốn sách này đã được phục hồi và đã được công nhận là cuốn sách lâu đời nhất Châu Âu vẫn còn tồn tại.

5.4. Thế kỷ thứ XI Một người đàn ông Trung Quốc tên là Pi – Sheng đã phát triển ra các kiểu ký tự từ đất sét cứng, tạo ra loại chữ in di động đầu tiên. Nhưng với độ mềm của chất liệu mà công nghệ này đã không đạt được sự thành công.

5.5. Thế kỷ thứ XII Ngành làm giấy bắt đầu xuất hiện ở Châu Âu.