Xã hội cổ đại

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Xã hội cổ đại by Mind Map: Xã hội cổ đại

1. Ai Cập cổ đại: - Năm 3200 - 2800 TCN: Tảo vương quốc - Năm 2800 - 2100 TCN: Cổ vương quốc - Năm 2100 - 1800 TCN: Trung vương quốc - Năm 1600 - 1100 TCN: Tân vương quốc - Năm 1100- 50 TCN: Hậu kì vương quốc - Năm 50 TCN: Bị La Mã xâm lược

2. Lưỡng Hà cổ đại: - Năm 3000 TCN: Nhà nước thành bang của người Xu-me hình thành - Năm 1792 TCN: Bắt đầu thời kì trị vì của vua Ha-mu-ra-bi

3. Ấn độ cổ đại: - Năm 2500 TCN: Khởi đầu nền văn minh sông Ấn - Năm 1500 TCN: Khởi đầu nền văn minh sông Hằng - Năm 600 TCN: Mở đầu Vương quốc Ma-ga-đa - Năm 321 TCN: Thành lập Vương triều Mô-ri-a - Năm 185 TCN: Vương triều Mô-ri-a bị lật đổ, Ấn Độ bị chia rẽ - Sở đồ đẳng cấp Vác-na: + Bra-man: Tăng lữ - Quý tộc + Ksa-tri-a: Vương công - Vũ sĩ + Vai-si-a: Người bình dân (nông dân, thợ thủ công, thương nhân) + Su-đra: Những người có địa vị thấp kém

4. Trung Quốc cổ đại: - Thế kỉ XXI TCN: Nhà Hạ thành lập - Năm 1523 TCN: Mở đầu nhà Thương - Năm 1027 TCN: Mở đầu nhà Chu - Năm 221 TCN: Nhà Tần thống nhất Trung Quốc - Năm 206 TCN: Mở đầu nhà Hán - Năm 581: Nhà Tùy thành lập

5. Hy Lạp cổ đại: - Thế kỉ VIII TCN: Thời kì thành bang - Thế kỉ IV TCN: Thời kì Hy Lạp hóa - Năm 30 TCN: Hy Lạp bị La Mã thôn tính.

6. La Mã cổ đại: - Năm 753 TCN: Thời kì vương chính - Năm 510 TCN: Thời kì cộng hòa - Năm 27 TCN: Thời kì đế chế - Năm 476: Đế chế Tây La Mã bị tiêu diệt