Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thiên nhiên phân hóa đa dạng by Mind Map: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

1. Phân hóa theo Bắc-Nam

1.1. Phía bắc

1.1.1. Thiên nhiên có mùa đông lạnh

1.1.2. Do gió mùa Đông Bắc, mùa đông lạnh có nhiệt độ <18 độ

1.1.3. Nhiệt độ TB 22-24 độ

1.1.4. Biên độ nhiệt năm lớn

1.1.5. Phân thành 2 mùa là đông và hạ

1.1.6. Thành phần sinh vật có các loại nhiệt đới chiếm ưu thế

1.1.7. Động vật có các loài thú lông dày

1.2. Phía Nam

1.2.1. Mang tính chất cận xích đạo gió mùa nóng quanh năm

1.2.2. Nhiệt độ trung bình trên 25 độ C

1.2.3. Phần thành 2 mùa là mưa và khô

1.2.4. Cảnh quan phổ biến rừng gió mùa cận xích đạo

1.2.5. Thành phần thực vật, động vật phần lớn thước vùng xích đạo và nhiệt đới

1.2.5.1. Thực vật, nhiều loài cây chịu hạn, rụng là vào mùa khô

1.2.5.2. Động vật như Voi, hổ, báo,... Vùng đầm lầy có trăn, rắn, cá sấu

2. Theo Đông Tây

2.1. Vùng biển và thềm lục địa

2.1.1. Vùng biển gấp 3 lần S đất liền, độ nông-sâu, rộng hẹp có quan hệ chặt chẽ với vùng đồng bằn

2.1.2. Thiên nhiên vùng biển nước ta đa dạng và giàu có

2.2. Vùng đồng bằng ven biển

2.2.1. Thiên nhiên thay đổi ở tùy nơi

2.2.2. Đồng bằng bắc bộ và nam bộ, mở rộng các bãi triều thấp phẳng, thềm lục địa rộng, phong cảnh thiên nhiên trù phú, xanh tươi

2.2.3. Đồng bằng biển Trung bộ: hẹp ngang, bị chia cắt thành đồng bằng nhỏ, đường bờ biển khúc khuỷu, thềm lục địa thu hẹp, địa hình bồi tụ, mài mòn xen kẽ nhau.

2.3. Vùng đồi núi

2.3.1. Sự phân hóa ở miền đồi núi rất phức tạp, chủ yếu do tác động của gió mùa

2.3.2. Khi vùng ĐB mang sắc thái của cận nhiệt đới gió mùa thì

2.3.2.1. Vùng núi thấp phía nam Tây Bắc: cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

2.3.2.2. Vùng núi cao Tây Bắc: Cảnh quan thiên nhiên giống cùng ôn đới

2.3.3. Sườn đông Trường Sơn có mưa vào thu đông thì vùng núi Tây Nguyên lại là mùa kho

2.3.4. Tây Nguyên vào mùa mưa thì bên sường Đông Trường Sơn nhiều nơi chịu sự tác động của gió Tây Khô Nóng