Câu hỏi ôn tập kĩ năng làm việc nhóm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Câu hỏi ôn tập kĩ năng làm việc nhóm by Mind Map: Câu hỏi ôn tập kĩ năng làm việc nhóm

1. 1/ - Nhóm là một tập hợp gồm nhiều người từ 2 đến 3 người trở lên với trình độ, chuyên môn, năng lực,… khác nhau hợp tác hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung nào đó. Bổ trợ nhau, phụ thuộc thông tin, công việc của nhau để thực hiện phần việc của mình. Làm việc theo nhóm là nỗ lực tổng hợp của một nhóm người để thực hiện một dự án. Làm việc theo nhóm bao gồm sự phối hợp của 2 đến nhiều người định hướng để đạt được các mục tiêu chung. Mỗi thành viên phải đóng góp để thực hiện một phần công việc. - Ưu điểm :Làm việc theo nhóm sẽ cho mọi người một môi trường làm việc hợp tác, thoải mái và thân thiện, và bạn có thể chia sẻ ý tưởng cho các thành viên và nhận lại những ý tưởng từ họ, như vậy công việc sẽ đạt hiệu suất cao hơn. Vì hai cái đầu luôn tốt hơn một cái, kiến thức và khả năng của một người luôn có một giới hạn nhất định, nhưng nếu có nhiều cá thể thì nguồn kiến thức ấy sẽ có thể được gia tăng một cách nhanh chóng. Nhược điểm: dễ gây bất đồng quan điểm. - Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến làm việc nhóm hiệu quả thấp: + Quan điểm không rõ ràng, +Tâm lí đùn đẩy công việc, +Chưa có trách nhiệm với công việc. VD: Trong nhóm có thành viên hoạt động chưa có trách nhiệm với công việc. Khi thầy cô giao bài tập cho nhóm, nhóm trưởng phân công phần việc cho mọi người thì họ làm cho có bài để nộp, làm sơ sài, qua loa vì họ cho rằng những người khác trong nhóm sẽ giúp họ sửa lại cho hoàn thiện hơn nếu không chết chùm nguyên nhóm.

2. 2/ - Làm việc theo nhóm là nỗ lực tổng hợp của một nhóm người để thực hiện một dự án. Làm việc theo nhóm bao gồm sự phối hợp của 2 đến nhiều người định hướng để đạt được các mục tiêu chung. Mỗi thành viên phải đóng góp để thực hiện một phần công việc. - Ưu điểm :Làm việc theo nhóm sẽ cho mọi người một môi trường làm việc hợp tác, thoải mái và thân thiện, và bạn có thể chia sẻ ý tưởng cho các thành viên và nhận lại những ý tưởng từ họ, như vậy công việc sẽ đạt hiệu suất cao hơn. Vì hai cái đầu luôn tốt hơn một cái, kiến thức và khả năng của một người luôn có một giới hạn nhất định, nhưng nếu có nhiều cá thể thì nguồn kiến thức ấy sẽ có thể được gia tăng một cách nhanh chóng. Nhược điểm: dễ gây bất đồng quan điểm. - Các cá nhân tham gia làm việc nhóm vì: an toàn, hội nhập, sức mạnh. Làm việc nhóm cần đảm bảo yêu cầu: + Cải tiến liên tục + Mục tiêu chung + Quản lý xung đột + Giao tiếp hiệu quả + Tin tưởng + Quản trị thống nhất + Tôn trọng + Phân công hiệu quả + Gắn kết + Trách nhiệm rõ ràng + Gương mẫu - Làm việc nhóm quan trọng trong thời đại 4.0 vì: + Tập trung được khả năng của từng người, các kỹ năng và kinh nghiệm bổ trợ lẫn nhau tạo điều kiện tăng năng suất và hiệu quả của công việc + Là cách tập hợp được những ưu điểm của mỗi cá nhân giúp mang lại hiệu quả công việc tốt hơn trong khi mỗi cá nhân sẽ không thể hoặc không đạt được kết quả mong muốn + Cá nhân có cơ hội vượt qua những cản trở để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao, có cơ hội phát triển và hoàn thiện hơn + Là tiền đề để cá nhân phát triển trong cộng đồng, xã hội nhờ những kinh nghiệm đã học ở nhóm trước. + Tạo môi trường làm việc thân thiện + Là cơ hội để bản thân đưa ra ý kiến để cả nhóm thảo luận và đưa ra phương án tối ưu nhất cho vấn đề cần giải quyết + Thu hút nguồn nhân lực

3. 3/ - Các hình thức làm việc nhóm: + Nhóm chính thức (nhóm kết cấu) + Nhóm liên chức năng + Nhóm không chính thức (nhóm phi kết cấu) + Nhóm giải quyết vấn đề + Nhóm chức năng + Nhóm làm việc tự chủ +Nhóm trực tuyến (nhóm ảo) - Ưu điểm của học nhóm: + Bổ trợ kiến thức cho cả nhóm: Cuộc sống không ai biết tất cả nên học nhóm sẽ giúp các bạn khám phá và phát huy khả năng của bản thân, học thêm những kiến thức mới để bản thân tiến bộ. Đảm bảo việc học hiểu sâu hơn và đa chiều về các kiến thức mà nếu tự học có thể bạn sẽ bỏ qua. + Rèn luyện tư duy phản biện: Với những quan điểm bất đồng sẽ cần tranh luận, tìm cách để mọi người chấp nhận ý kiến của bản thân qua các lập luận hợp lý mà không đụng chạm đến người khác. Nhờ đó khả năng tư duy, ăn nói, lập luận sẽ phát triển để phục vụ cho tương lai. + Rèn luyện kỹ năng giao tiếp: Kiên nhẫn lắng nghe và tôn trọng các thành viên khác sau khi bản thân hoặc các thành viên trình bày quan điểm. Nhược điểm: + Hiệu quả thấp đối với những môn học cần sự yên tĩnh để ghi nhớ. + Thời gian không linh động: Mỗi thành viên sẽ có quỹ thời gian riêng khác nhau khó dành thời gian chung để làm. + Nếu vừa học nhóm vừa chơi sẽ không có hiệu quả và làm lãng phí thời gian. - Nhóm thuộc nhóm chính thức. Vì: có tổ chức ổn định, có nhiệm vụ chung và là tập hợp những người có chuyên môn gần gũi nhau có sự phân công rõ ràng.

4. 4/ Hình thức làm việc nhóm hiệu quả nhất: nhóm chính thức. Vì: Nhóm làm việc lâu dài, thực hiện công việc chung và có sự phân công rõ ràng. VD: Giáo viên ra bài tập nhóm. Nhóm trưởng sẽ phân công nhiệm vụ phù hợp cho từng thành viên theo khả năng của mỗi người và mỗi người sẽ xử lý vấn đề định kỳ trong lĩnh vực đã xác định. Luôn làm việc chung khi có yêu cầu, nhóm hoạt động lâu dài.

5. 5/ - Kĩ năng là khả năng thực hiện đúng hành động, hoạt động phù hợp với những mục tiêu và điều kiện cụ thể tiến hành hoạt động ấy cho dù đó là hành động cụ thể hay trí tuệ. - Để rèn luyện 1 kĩ năng, ta cần thực hiện theo các bước sau: + Learn ( làm quen ): tiếp cận, trau dồi thêm kiến thức . + Apply ( Áp dụng ): áp dụng kiến thức, đóng góp ý kiến, sửa chữa. + Master ( Mài sắc ): gọt dũa thuần thục kĩ năng. + Share ( chia sẻ ) : chia sẻ hướng dẫn mọi người kiến thức thấu hiểu VD: Rèn luyện kĩ năng giao tiếp bằng cách thường xuyên mở họp và tích cực phát biểu ý kiến.