Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tiện ích by Mind Map: Tiện ích

1. Khái niệm

1.1. Là những phần mềm hỗ trợ hệ thống giúp duy trì hoạt động bình thường và trơn tru của Hệ thống máy tính.

2. Đặc điểm

2.1. Giống như phần mềm hệ thống, các tiện ích tập trung vào những tác vụ chính của máy tính như chặn virut hoặc chẩn đoán lỗi đĩa cứng hơn là tập trung những tác vụ thực tế như sản xuất tài liệu hay tính toán.

2.2. Mặc dù một bộ chương trình tiện ích cơ bản thường được phân phối bởi một hệ điều hành, nhưng phần mềm tiện ích không được coi là một phần của hệ điều hành mà người dùng thường cài đặt các bộ phận thay thế hoặc các tiện ích bổ sung.

3. Mục đích

3.1. Được thiết kế để phân tích cấu hình, tối ưu hóa và duy trì hoạt động của máy tính.

4. Một số tiện ích điển hình

4.1. Disk management tools

4.1.1. Các phần mềm tiện ích này được sử dụng để quản lý dữ liệu trên đĩa.

4.1.2. Quản lí dữ liệu trên đĩa như phân vùng thiết bị, quản lí ổ đĩa, v.v.

4.2. Quản lí file

4.2.1. Hỗ trợ thao tác, làm việc dễ dàng với những thư mục trên máy tính

4.3. Disk cleanup tool

4.3.1. Hỗ trợ xác định, đưa ra thông báo và xóa các tệp không còn sử dụng để giải phóng bộ nhớ

4.4. Antivirus

4.4.1. hỗ trợ hệ thống máy tính phát hiện và ngăn chặn virus xâm nhập hệ thống

4.5. Backup

4.5.1. Sao lưu và phục hồi dữ liệu trên máy tính

4.6. Compression Tool

4.6.1. Hỗ trợ nén các tệp tin lớn để tiết kiệm bộ nhớ

4.7. Disk Defragmenter

4.7.1. Giúp ổ cứng của bạn được sắp xếp hệ thống hơn, truy xuất dữ liệu hiệu quả hơn, tăng tốc độ làm việc của máy tính