Педагогикалық шеберліктің құрылымы (И.А.Зизюн):

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогикалық шеберліктің құрылымы (И.А.Зизюн): by Mind Map: Педагогикалық шеберліктің құрылымы (И.А.Зизюн):

1. Гуманистік бағыттылығы

1.1. қызуғышылық, құндылық, идеал

2. Кәсіби білімі

2.1. арнайы білімдер, психологиялық-педагогикалық білімдер

3. Педагогикалық қабілеті

3.1. коммуникативтілік, креативтік, эмоциялық тұраұтылық

4. Педагогикалық техника

4.1. өз-өзіңді басқару, денеңді игеру, қимыл-қозғалысты меңгеру, сөйлеу техникасы, эмоциялық жәй-күйі