HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI by Mind Map: HÔN NHÂN ĐỒNG GIỚI

1. MŨ TRẮNG

1.1. Thông tin : được chia làm 4 loại

1.2. Dữ liệu : không được pháp luật VN công nhận / ngày nay giới trẻ có xu hướng lệch lạc giới tính / những tác nhân gây ra thay đổi giơi tính ..

1.3. Trung tính : muốn là chính mình , hạnh phúc / đa số người VN không chấp nhận kì thị

1.4. Sự kiện : lễ cưới đồng giới lớn nhất VN

2. MŨ XANH LÁ

2.1. Hoạch định : vấn đề của cộng đồng người đồng tính có thêm nhiều cơ hội được giải quyết tại VN ...

2.2. Lời giải :

2.3. Sáng tạo : một số đối tượng đồng tính có mục đích như : tạo nhóm vui ...

3. MŨ XANH DƯƠNG

3.1. Tổng kết : như vậy thì hôn nhân gia đình không còn bị cấm

3.2. Điều chỉnh : luật hôn nhân gia đình đã sửa đổi năm 2014 ...

3.3. Điều khiển :

3.4. Ôn lại : sinh ra trong đời không ai cho phép mình chọn cha mẹ và giới tính

4. MŨ ĐEN

4.1. Tiêu cực : còn nhiều người vẫn chưa chấp nhận và ủng hộ vấn đề này

4.2. Phê phán : mọi người miệt thị ,chỉ trích và xa lánh

4.3. Vô lí : trái với quy luật của tự nhiên

5. MŨ ĐỎ

5.1. Trực quan : không dễ dàng cho phép mình là một người khác / lý do thì vô vàn..

5.2. Cảm giác : hôn nhân đồng giới là một loại cảm xúc đặc biệt ..

6. MŨ VÀNG

6.1. Lợi ích : con cái của các cặp đôi thường cởi mở , bao dung / họ có trách nhiệm với con cái hơn

6.2. Hiệu quả : có trách nhiệm với công việc / luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người / mối quan hệ bình đẳng

6.3. Tích cực : phân chia nghĩa vụ và công việc trên khả năng hoặc sở thích của mỗi người / nhìn nhận đúng đắn về đồng giới khiến họ không bị thiệt thòi