Ergotherapeutische behandelingsaanpakken

mindmap eerstelijns kinderergotherapie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergotherapeutische behandelingsaanpakken by Mind Map: Ergotherapeutische behandelingsaanpakken

1. Assessments CPPF

1.1. Set The Stage

1.1.1. COSA

1.1.2. COPM

1.1.3. PACS

1.2. Assess Evaluate

1.2.1. Observatie

1.2.2. Screening

1.2.2.1. PEDI

1.2.2.2. SP

1.2.2.3. SSI

1.2.2.4. SFA

1.2.3. Assessments

1.2.3.1. KOEK

1.2.3.2. SOESSS

1.2.3.3. BEERY - VMI

1.2.3.4. BHK

1.2.3.5. SCHOOLAMPS

2. P4C

2.1. Kind

2.1.1. COPM

2.1.2. COSA

2.1.3. PACS

2.1.4. Foto interview

2.1.5. PEDI

2.1.6. SP

2.1.6.1. Vragenlijst voor de ouders

2.1.7. BEERY-VMI

2.1.8. Movement ABC

2.1.9. TEA-Ch

2.1.10. TEDI-MATH

2.1.11. 15 woorden test

2.1.12. TVPS

2.1.13. Denver-II

2.1.14. WCST

2.1.15. Stroop Test

2.1.16. ATAG-K

2.1.17. SOS

2.1.18. CVO

2.1.18.1. Vragenlijst ouders

2.2. Groep kinderen

2.2.1. SFA

2.2.2. SOESSS

2.2.3. KOEK

2.2.4. Can Child

2.2.4.1. Hand Writing Assessment Protocol

2.3. Hele klas

2.3.1. SSI

2.3.1.1. Omgevingsfactoren bekijken

2.3.2. BHK

2.3.3. SCHOOLAMPS

3. Klassikale interventies

3.1. Indeling van de klas

3.1.1. Plaats verdeling

3.1.2. Combinatie leerlingen

3.2. Inzetten van energizer

3.2.1. BV. liedje zingen, 2 minuten srpingen

3.3. Wiebel Rad

3.3.1. Goed gedrag stimuleren

3.3.2. Beloningssysteem

3.3.2.1. Werken met stickers

3.4. Inzetten tijdsklok

3.5. Emotie meter

3.6. Pictogrammen gebruiken

3.7. Werkbladen spelling

3.7.1. Werken met kleuren

3.8. Veterstrik schoen

3.9. Spelenderwijs leren

4. Assessments websites

4.1. Kinderergotherapie Praktijk Den Bosch

4.1.1. SOS (opsporing schrijf problemen)

4.1.2. Can Child - Hand Writing Assessment Protocol

4.1.3. Foto interview

4.1.4. CVO- vragenlijst ouders

4.2. Mens en gezondheid info

4.2.1. Movement ABC

4.2.2. TEA-Ch

4.2.3. TEDI-MATH

4.2.4. 15 woorden test

4.2.5. TVPS

4.2.6. Denver-II

4.2.7. WCST

4.2.8. Stroop Test

4.2.9. ATAG-K