Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениеті

ммок 213

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениеті by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби мәдениеті

1. қоғамның әрбір кәсіптік қызметтегі адамдардың мәдени деңгейіне қойылатын талаптар

1.1. маман қоғамның жағдайы мен талаптарына сай жеке кәсіби міндеттерді кеңінен шешуге қабілеттілігі

2. жоғарғы технологиялар мен техниканы еркін пайдалана білу

3. қоғамның даму қарқынына ілесе отырып,«жаңалыққа» құштарлылығы және т.б.

4. кәсіби – педагогикалық;

5. тұлғалық деңгейлер

6. В.Л. Бенина педагогикалық мәдениетті «адамдардың жинақталған әлеуметтік тәжірибені беру барысындағы нақты іс – әрекеті мен осы іс –әрекеттің білім, білік, дағды түрінде бекітілген нәтижелерінің біртұтастығын қамтитын педагогикалық үдерістің интегративті сипаттамасы » деп анықтайды.

7. -кәсіптік педагогикалық мәдениетті талдау бірлігі табиғаты жағынан шығармашылық әрекет болады;

8. кәсіптік педагогикалық мәдениет -қоршаған ортамен әрекеттесетін, жекелеген қасиеттеріне ажырамайтын тұтастың интегративті қасиеттері бар өзіндік ұйымдасқан жүйе;

9. кәсіптік мәдениет жалпы мәдениет педагогикалық іс әрекет ортасына жобалау;

10. Кәсіби мәдениет дегеніміз не?

11. Қазіргі таңда педагогикалық мәдениет мәселесін зерттеу көптеген ғалымдардың қызығушылығын оятып отыр.

11.1. Т.И. Иванова педагогикалық мәдениетті тұлғаның жалпы мәдениетінің құрамдас бөлігі ретінде қарастырады.

11.1.1. Бағыттылығы (жоғары әдіснамалық және әдістемелік мәдениеті, шығармашылық іс – әрекетке даярлығы

11.1.2. Мәдени тәжірибесі (мәдениет туралы білім, онымен қарым – қатынас жасай білу қабілеті),

11.1.3. Жаңа педагогикалық ойлауы(мәдени – шартты пайымдау, тану қабілеті)

12. Педагогикалық мәдениеттің құрылымдары

12.1. әлеуметтік – педагогикалық

12.2. ғылыми – педагогикалық

13. Педагогтың кәсіптік мәдениетін Круилина төрт салада бөлді:

13.1. таным мәдениеті;

13.2. еңбек мәдениеті;

13.3. қарым – қатынас мәдениеті;

13.4. өзін – өзі жетілдіру мәдениеті

14. Кәсіптік педагогокалық мәдениеттің педагогикалық ақиқаттың жан -жақты сипаттамасы: