Рефлекстер жіктелуі:

олтьл

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Рефлекстер жіктелуі: by Mind Map: Рефлекстер жіктелуі:

1. 1.Пайда болу түріне қарай: - шартсыз (туа біткен) - шартсыз(жүре біткен)

2. Рецепторлардың орналасуына (орнына) қарай: - экстероцептивтік (ауру сезімді, температураны, жанасу сезімді қабылдайтын); - интероцептивтік (ішкі ағзаларда, тіндерде, қан тамырларында); - проприорецептивтік (сіңірде, буын қабында).

3. 3. Рефлекстер қатысатын ми бөліміне қарай: - жұлын; - сопақша ми (булбарлық); - ортаңғы ми (мезенцефальдық); - аралық (диенцефальдық); - алдыңғы ми (қыртыстық).

4. 4 . Биологиялық маңызына қарай: - ас қорыту; - қорғаныс; - жыныс және т.б.

5. 5. Жауаптар түрі бойынша: - моторлық; - секреторлық (сөл бөлу); - тамыр қозғалтқыш.

6. 7. Рефлекстік доғаның орталық бөлімінде қатысатын нейрондар санына қарай: - екі; - үш және көп нейронды.

7. 8. Синапстар санына байланысты: - моносинапстық; - полисинапстық;

8. 9. ОЖЖ қатысуымен: - нағыз (нейрондар қатысады); - жалған (нейрондар қатыспайды).

9. 6. Жауаптың созылу уақытына қарай: - фазалық; - тонустық.