Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті by Mind Map: Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениеті

1. Аксиологиялық

1.1. кәсіби педагогикалық білім мен дүниетаным

1.1.1. -мұғалімнің құндылық бағдары

1.1.2. педагогикалық тұжырымдарды қалыптастыру процесі

1.2. Педагогикалық ойлау және рефлексия

1.2.1. Педагогикалық талдау және синтездеуді дамыту

1.2.2. ойлау сапаларын дамыту(сыни ойлау,дербестік,жылдамдық,байқағыштық,есте сақтау,шығармашылық елестету)

1.2.3. Мұғалімнің іс-әрекетінде оны орындауға қажетті әдістер,құралдарды меңгеру

1.3. Педаагогикалық такт және этика

1.3.1. Мұғалім мен оқушы арасындағы адамгершілік қатынастар

1.3.1.1. тұлғалық білім беру потенциалы,жеке ерекшеліктері,мотивтері,мақсаттары негізінде жүзеге асырылады

2. КОМПОНЕНТТЕРІ

2.1. Эвристикалық

2.1.1. Шығармашылық қабілеттер

2.1.1.1. Мұғалімнің іс-әрекетіне сәйкес жаңа білім беру өнімін жасап шығаруына әкеледі

2.2. Тұлғалық

2.2.1. Өзін-өзі ұстау

2.2.2. Кәсіби этикет

2.2.3. Сөйлеу мәдениеті

2.2.4. киіну мәдениеті

3. Е.В.Бондаревская, С.В.Кульнеевич бойынша, мұғалімнің жалпы базалық мәдениетті

3.1. ақыл-ой және еңбек мәдениеті

3.2. өздігінен білім алу мәдениеті

3.3. өзін-өзі ұйымдастыру мәдениеті

3.4. тұрмыс мәдениеті

3.5. қарым-қатынас және демалыс мәдениеті

4. .”Кәсіби педагогикалық мәдениет” ұғымының ұлттық құрылымын педагогикалық тәжірибе барысында М.В.Прохоров ұсынған.