Norme ponašanja i pravni odnos

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Norme ponašanja i pravni odnos by Mind Map: Norme ponašanja i pravni odnos

1. Pojam i značenje prava i pravne grane

1.1. Pravo je skup svih pravnih pravila koja reguliraju društvene odnose u državi, usmjeravajući ih na razvoj i ostvarivanje određenih vrijednosti i ciljeva, a pridržavanje pravila osigurava, odnosno sankcionira država svojim mjerodavnim tijelima i primjenom određenih sankcija.

1.2. Pravni sustav je skup pravnih instituta, pravnih grana i pravnih pravila sistematiziranih u jedinstveni pravni poredak neke države.

1.3. Pravni sustav dijeli se na privatno i javno pravo.

1.4. Pravni institut jest skup pravnih normi koje uređuju određeni društveni odnos.

1.5. Pravne grane obuhvaćaju skup srodnih pravnih instituta.(ustavno pravo, kazneno pravo, građansko, obiteljsko..)

2. Nepravne i pravne norme

2.1. Običajne norme jesu norme koje nastaju dugotrajnim ponavljanjem istog oblika ponašanja u istim ili sličnim situacijama

2.2. Pravna norma ili pravno pravo najmanji je dio prava koji upućuje na određeno ponašanje koje je propisala država, a ujedno propisuje i sankcije za nepoštivanje zahtjeva države.

2.3. Dijelovi pravne norme su: HIPOTEZA, DISPOZICIJA I SANKCIJA

3. Pojam i dijelovi pravnog odnosa

3.1. Pravni odnos jest društveni odnos između najmanje dvaju pravnih subjekata koji jedan prema drugome imaju pravnu obvezu i pravno ovlaštenje s obzirom na neki pravni objekt.

3.2. Pravni subjekti jesu ljudi (fizičke osobe) i društvene tvorevine (pravne osobe) koje imaju pravne obveze i pravna ovlaštenja s obzirom na neke pravne objekte. Oni su nositelji prava i obveza koje im priznaje pravni poredak.

3.3. Fizička osoba kao subjekt prava jest čovjek od rođenja do smrti.

3.4. Pravna osoba je društvena tvorevina kojoj je pravni poredak priznao svojstvo pravnog subjekta.

4. Pravna, poslovna i deliktna sposobnost

4.1. Pravna sposobnost jest sposobnost pravnog subjekta da bude nositelj prava i obveza.

4.2. Poslovna sposobnost jest sposobnost pravnog subjekta da vlastitim radnjama proizvodi pravne učinke i sklapa pravne poslove.

4.3. Fizičke osobe mogu biti:

4.3.1. 1. POTPUNO POSLOVNO SPOSOBNE

4.3.2. 2. OGRANIČENO POSLOVNO SPOSOBNE

4.4. Deliktna sposobnost jest sposobnost pravnog subjekta da snosi odgovornost za svoje protupravne radnje i da odgovara za štetu koju prouzroči svojim protupravnim radnjama.

5. Tumačenje pravnog odnosa

5.1. Tumačenje pravnih normi jest utvrđivanje točnog sadržaja pravnih odredbi.

5.1.1. JEZIČNO I LOGIČNO TUMAČENJE

5.1.2. CILJNO TUMAČENJE

5.1.3. SUSTAVNO TUMAČENJE

5.1.4. POVIJESNO TUMAČENJE

5.1.5. DOSLOVNO, PROŠIRENO I SUŽENO TUMAČENJE