Reunións de traballo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Reunións de traballo by Mind Map: Reunións de traballo

1. Asamblea xeral grupo-clase

2. Ana Dono, Alexandra Ochoa Valeria Mosquera

3. Reunións sociais

4. BRAINSTROMING

5. Reunións de innovación/creativa

6. Reunións filosóficas

7. Reunións grow-up

8. Reunións de negociación

9. Fallos de comunicación

10. Organizar mediante unha convocatoria

11. Ter moi claros os obxectivos

12. Neutralizar

13. Evitar as situacións de inflexibilidade

14. Disminuír o sabotaxe

15. ESCOITA ACTIVA

16. Coidar as actitudes pasivo-agresivas

17. Coidar o espazo

18. Avaliarse de forma interpersoal

19. Roles fluíntes

20. Marxe de adaptación

21. Avaliación

22. Diferentes estructuras durante unha reunión

23. Coidar o uso da linguaxe

24. Ter en conta as persoas que asisten

25. Reunións quick-off