Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MÔI TRƯỜNG by Mind Map: MÔI TRƯỜNG

1. mực nước dâng cao

2. nguyên nhân

2.1. vứt rác vô điều kiện

2.2. khai thác tận diệt cá

2.3. Xả thải trực tiếp độc hại

2.4. không nhìn ra hậu quả

2.5. thực trạng

2.5.1. cạn kiệt vốn sinh vật biển

2.5.2. nước biển đang ô nhiễm

2.5.3. sự sống đang bị đe dọa

3. hậu quả

3.1. biến đổi khí hậu

3.2. xâm nhập mặc đất liền

3.3. bão lũ thường xuyên

3.4. thế hệ sau gánh chịu

4. GIải pháp

4.1. Tự cứu lấy chính mình

4.2. tiết kiệm nước sạch

4.3. từ chối túi nilon

4.4. Hành động thay vì bức xúc

4.5. trồng thêm cây xanh