Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Petersburg by Mind Map: Petersburg

1. Miasto jako

1.1. symbol współczesności

1.1.1. nowoczesna zmodernizowana Rosja na wzór euopejski

1.1.1.1. Piotr Wielki

1.1.2. Piękno i bogactwo Rosji

1.1.3. Pomysł na uczynienie Petersburga stolicą

1.2. siedlisko zła

1.2.1. wiele tam pijaków (w książce Marmieładow)

1.2.2. ludzie wykorzystują innych ludzi (w książce Łużyn, lichwiarka)

1.2.3. W mieście są prostytutki (w książce Sonia)

1.2.4. wszechobecne choroby

1.3. Dom wyrzutków

1.3.1. Nie przyjemne zapachy ns ulicach i kurz

1.3.2. Dom biedaków

1.3.3. Zróżnicowanie w pochodzeniu ludzi i kulturze

1.4. Tygiel

1.4.1. miejsce mieszania się różnych narodowości, religijne, co ma nawiązanie do Dziadów cz. III

2. Knotacje biblijne

2.1. Sodoma

2.1.1. Porównanie do Petersburga, który w powieści "Zbrodnia i kara" pokazano, jako miasto nędzy, zbrodni, brudu, cierpienia.

2.2. wieża Babel

2.2.1. A. Mickiewicz "Dziady cz. III"

2.2.1.1. Cytat "Ulice wszystkie ku rzece pobiegły: Szerokie, długie, jak wąwozy w górach Domy ogromne: — tu głazy, tam cegły, Marmur na glinie, glina na marmurach; A wszystkie równe i dachy, i ściany, Jak korpus wojska na nowo ubrany. Na domach pełno tablic i napisów: Śród pism tak różnych, języków tak wielu, Wzrok, ucho błądzi, jak w wieży Babelu. Napis: Tu mieszka Achmet, Chan Kirgisów, Rządzący polskich spraw departamentem Senator. — Napis: „Tu monsieur Żoko Lekcyje daje paryskim akcentem, Jest kuchtą dworskim, wódczanym poborcą, Basem w orkiestrze, przy tym szkół dozorcą.” Napis: „Tu mieszka Włoch Piacere Gioco. Robił dla frejlin Carskich salcesony, Teraz panieński pensyjon otwiera.” Napis: „Mieszkanie pastora Dienera, Wielu orderów Carskich kawalera. Dziś na kazanie wykłada z ambony, Że Car jest Papież z Boskiego ramienia, Pan samowładny wiary i sumnienia. I wzywa przy tym braci kalwinistów, Socynijanów i anabaptystów, Aby jak każe Imperator ruski I jego wierny Alijant, Król pruski, Przyjąwszy nową wiarę i sumnienie, Wszyscy się zeszli w jedno zgromadzenie.” Napis: „Tu stroje damskie” — dalej: „Nuty”; Tam robią: „Dzieciom zabawki” — tam: „Knuty”."

3. Topografia

3.1. Opis w utworze "Zbrodnia i kara"

3.1.1. Bogate domy (wspomniane raz w książce)

3.1.2. Ciasne mieszkania

3.1.2.1. Opis pokoju Raskolnikowa: „(…) była to maluteńka klitka, jakie sześć kroków długa, żałośnie wyglądająca ze swoją żółtawą, zakurzoną, podlepianą tapetą, a tak niska, że człowiek choć trochę słuszniejszy czuł się tu nieswojo (…). Umeblowanie było odpowiednie: trzy stare, koślawe krzesła, zabejco-wany stół, na którym leżało kilka zeszytów i książek – gruba warstwa kurzu świadczyła, że od dawna nie dotykała ich niczyja ręka – wreszcie pokraczna, duża sofa, zajmująca bez mała całą ścianę (…) obdarta i zastępująca Raskolnikowi łóżko. Często sypiał na niej w ubraniu, bez prze-ścieradła, okrywając się starym, zniszczonym płaszczem studenckim, z głową na jednej małej po-duszeczce, pod którą wtykał wszystką swoją bieliznę, czystą i brudną, aby mieć wyższe wezgło-wie. Przed sofą stał stoliczek (…)"

3.1.3. Domy publiczne

3.1.4. Krzywe zaułki

3.1.5. Zatłoczone place

4. Konteksty

4.1. Petersburg

4.1.1. "Miasto i mit" Władimir Toporow

4.1.1.1. Obraz miasta ze strony mitologii w tomie 1

4.1.1.2. Obraz miasta pod względem ulic, placów, historii, idei w tomie 2

4.1.2. A. Mickiewicz "Dziady cz. III"

4.1.2.1. Petersburg jest pokazany jako kontrast do Warszawy autor pokazuje niechęć do carskich urzędników, których jest dużo w tym mieście. Miasto opisane jest pod względem chaosu, różnorodności jaka tam panuje - w językach i kulturze

4.2. Miasto podobne

4.2.1. Sodoma i Gomora

4.2.1.1. Obraz miasta pełnego złodziejii, oszustów, kradzieży