VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG by Mind Map: VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG

1. Internet là một cơ hội lớn để giải quyết chi phí phân phối và tái thiết kế cấu trúc của ngành.

2. tìm kiếm chi phí đầu vào thấp hơn bằng cách sử dụng các chiến lược phân phối đơn giản

3. vé điện tử / không cần giấy tờ, tự đặt phòng trực tuyến, quảng cáo trực tuyến

4. phát triển và quản lý mô hình kinh doanh của họ cũng như theo dõi môi trường bên ngoài và cạnh tranh, thực hiện phân tích doanh thu, dự báo, duy trì dữ liệu lịch sử, dự đoán nhu cầu, và thiết kế các sản phẩm mong muốn

5. định giá chiến lược và quản lý lợi nhuận

6. giảm sự phụ thuộc vào các trung gian

7. việc giám sát và dự báo hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh doanh chiến lược và để quyết định các hãng hàng không nên thâm nhập thị trường nào và bằng cách nào

8. Định giá chiến thuật, quản lý lợi nhuận và các ưu đãi và khuyến mại

9. hỗ trợ các hãng hàng không tương tác với tất cả các bên liên quan của họ và cập nhật cho họ về các sáng kiến và phát triển của họ

10. xác định các định hướng chiến lược, quan hệ đối tác và quyền sở hữu của các hãng hàng không.

11. tạo điều kiện cho việc mua sắm điện tử và quản lý các nhà cung cấp và đối tác một cách thường xuyên

12. xây dựng các trang web để thông báo cho người tiêu dùng và hỗ trợ xây dựng hành trình, xây dựng giá vé và đặt chỗ

13. là công cụ cho quá trình toàn cầu hóa của ngành hàng không.